Tweejarige subsidies Cultuurmakers 2021-2022

► LET OP: Een nieuwe regeling zal naar verwachting in september gepubliceerd worden die de regeling Tweejarige subsidies Amateurkunst zal vervangen. Het is de verwachting dat vanaf oktober aanvragen ingediend kunnen worden.


De regeling Tweejarige subsidies Amateurkunst
Lees meer >

De regeling Tweejarige subsidies Amateurkunst

De regeling Tweejarige subsidies Amateurkunst ondersteunt Amsterdamse amateurkunstgezelschappen, zoals koren, orkesten, toneelgroepen, musicalgroepen, operagezelschappen, dansgezelschappen, literaire gezelschappen en schilder- en fotografiegroepen. Voor de regeling komen stichtingen en verenigingen in aanmerking waarbinnen in groepsverband van minimaal 12 leden of deelnemers actief kunst wordt beoefend. Ondersteunende organisaties (zoals koepels) die de belangen behartigen van de bij hen aangesloten gezelschappen komen niet voor de regeling in aanmerking. Activiteiten die worden aangeboden in de vorm van (buitenschoolse) cultuureducatie komen niet in aanmerkingen voor de regeling. Onder cultuureducatie verstaat het AFK het doelbewust leren van en over kunst door gerichte instructie, zoals bijvoorbeeld middels lesaanbod.

Indien er meerdere gezelschappen onder één stichting of vereniging vallen, kan voor maximaal 3 gezelschappen per rechtspersoon worden aangevraagd. Voor ieder gezelschap moet een aparte aanvraag worden ingediend, en alle gezelschappen dienen de aan de regeling verbonden voorwaarden te voldoen.

Downloads

Het team

Kirsten de Graaff
Letteren & Cultuureducatie
Chloë Neeleman
Stafmedewerker Letteren, Cultuureducatie & Amateurkunst
Nienke Gademan
Teammedewerker Beeldend, Erfgoed & Film en Letteren, Cultuureducatie & Amateurkunst

Dit is het team binnen deze regeling. Voor vragen over de meerjarige subsidies kunt u contact opnemen met de teamleider binnen uw discipline. Heeft u vragen over uw projectaanvraag? Neem dan contact op met een stafmedewerker van uw (deel)discipline. Zij zijn te vinden op de medewerkerspagina. Verder zijn er ook adviseurs betrokken binnen deze regeling.