Stadsarchief

Het Stadsarchief is het historisch documentatiecentrum van de stad Amsterdam, met 35 kilometer archieven; een historisch-topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen en prenten; een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven. Naast het archiveren van bestaand materiaal geeft het Stadsarchief ook opdrachten op het gebied van beeldende kunst en fotografie. Voor de opdrachten Documentaire Fotografie en aankopen Topografische Atlas Amsterdam werkt het Stadsarchief samen met het Amsterdams Fonds voor de Kunst. De uitvoering ligt bij het Stadsarchief, voor de financiering is het AFK verantwoordelijk.