Geschiedenis

Het AFK sinds 1972

In 1972 werd het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) opgericht. Onze taak was het ‘geven van opdrachten voor de scheppende kunsten’ en het toekennen van de Amsterdamse kunstprijzen namens de gemeente. Ook financierden we producties. Omdat het AFK onafhankelijk opereerde en zelf een gedeelte van de gemeentelijke subsidie beheerde, konden onze inhoudelijke uitspraken over kunst, gescheiden blijven van onze politieke verantwoordelijkheden.

De Amsterdamse Kunstprijzen tussen 1972 en 2002

Het AFK-bestuur kreeg de opdracht van de gemeente om te bepalen welke werken een belangrijke bijdrage hadden geleverd aan de ontwikkeling van de scheppende kunsten in de hoofdstad. Tussen 1972 en 2002 reikte het AFK jaarlijks achttien afzonderlijke, kleinere prijzen uit. De huidige Amsterdamprijs voor de Kunst is een bundeling van deze prijzen.

Steeds meer verantwoordelijkheden na 1995

In 1995 breidde het gemeentebestuur onze taken uit. Naast de toekenning van prijzen, werden we ook verantwoordelijk voor de subsidiëring van incidentele kunstprojecten en het verstrekken van opdrachten voor beeldende kunst in de openbare ruimte. Het AFK werd daarmee in Amsterdam de belangrijkste subsidie-instelling voor kunst in de openbare ruimte.

Het AFK anno nu

Tegenwoordig is het AFK er voor alle kunstdisciplines, voor kleine en grote projecten. Met financiële bijdragen investeren we in kunst die het leven in de stad Amsterdam verrijkt. Lees meer over onze huidige missie.