Kunstenplan 2017 – 2020: Nieuwe rol voor het AFK

26/03/2015
Meerjarige subsidies

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) gaat een nieuwe rol spelen in de uitvoering van het Kunstenplan 2017-2020, aldus het voorstel van het college van B&W dat is voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college kiest voor het invoeren van een nieuwe systematiek, met een Amsterdamse Basisinfrastructuur als subsidieregeling voor instellingen die een essentiële functie vervullen binnen de stad. Het AFK zal uitvoering geven aan de ondersteuning van overige instellingen binnen het Kunstenplan.

Flexibiliteit en verbinding

Uitgangspunt bij de nieuwe systematiek is een vereenvoudigde procedure waarbinnen meer maatwerk mogelijk is. Met de invoering van een Amsterdamse Basisinfrastructuur voor essentiële instellingen in de stad wordt het fundament gelegd voor de culturele infrastructuur. Het creëren van meer flexibiliteit en bewegingsvrijheid voor instellingen geldt als basis bij de ondersteuning van overige instellingen. Anders dan in de huidige situatie maakt het AFK met deze instellingen prestatieafspraken op maat, waarbij de aard, omvang en de eigen kracht van instellingen het uitgangspunt vormen.

De taakuitbreiding van het AFK biedt als tweede beginsel meer mogelijkheden voor verbinding. Verbinding tussen grote en kleine instellingen; tussen het centrum en de stadsdelen - maar ook tussen Kunstenplan en andere instrumenten of subsidiemogelijkheden.

Directeur Clayde Menso: ‘Het AFK onderschrijft de richting die het college kiest inzake de wijzigingen, omdat flexibiliteit en verbinding de stad en de kunst ten goede komen. Ons uitgangspunt daarbij is dat culturele instellingen hun artistieke ambities optimaal kunnen realiseren, om zo hun waarde te vergroten voor het bijzondere kunstklimaat in de stad.'

Over het Amsterdams Fonds voor de Kunst

Het AFK biedt financiële steun aan incidentele kunstprojecten, programma’s en ontwikkelplannen en voert als onafhankelijk fonds een deel van het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Amsterdam uit. Het AFK is er voor alle disciplines binnen de culturele sector; voor kunstenaars, kunstinstellingen en kunstorganisaties. We verstrekken financiële bijdragen aan professionals en amateurs, ondersteunen zowel het experiment als de bewezen kwaliteit – in alle stadsdelen. Het AFK ontwikkelt daarnaast voortdurend ideeën en initiatieven die inspelen op een sector die constant in beweging is.