Wat wij doen

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) investeert in kunst die het leven in de stad verrijkt. Het AFK stimuleert de kwaliteit, dynamiek en pluriformiteit van de Amsterdamse kunst, en draagt bij aan een sterk en veelzijdig kunstklimaat in de stad. Het fonds is er voor alle disciplines binnen de culturele sector, voor culturele organisaties en kunstenaars. Het AFK ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit, gevestigde en relatief nieuwe organisaties, professionele kunst en amateurkunst – uit alle delen van de stad.

Daarnaast initieert het AFK bijzondere activiteiten die de aandacht richten op bewezen kwaliteit en het stimuleren van talentontwikkeling en innovatie binnen de sector (zoals de Amsterdamprijs voor de Kunst of de 3Package Deal voor internationaal toptalent).

Meerjarige subsidies

Voor culturele organisaties die op zoek zijn naar meerjarige ondersteuning is er een regeling voor vierjarige subsidies en een regeling voor tweejarige subsidies. Deze mogelijkheden bij het AFK zijn onderdeel van het Kunstenplan 2017-2020 van de gemeente Amsterdam.

Vierjarige subsidies

Tweejarige subsidies

Eenmalige subsidies

Voor organisaties en kunstenaars die meer flexibele vormen van ondersteuning zoeken, biedt het AFK eenmalige subsidies. Er zijn projectsubsidies voor professionele kunst en amateurkunst, ontwikkelingsbijdragen voor professionele kunstenaars en waarderingssubsidies voor amateurkunst. In het kader van het Kunstenplan 2017-2020 zijn er voor vierjarig door het AFK gesubsidieerde instellingen en de vier Cultuurhuizen in de Amsterdamse Basisinfrastructuur, projectsubsidies voor innovatie.

Projectsubsidies

Projectsubsidies Innovatie

Waarderingssubsidies Amateurkunst

Ontwikkelbudget

Programmafinanciering

Spreekuur

Het spreekuur is er voor aanvragers van projectsubsidies, die niet eerder in aanraking zijn geweest met het AFK. Zo kunnen het fonds en de aanvrager zich op een laagdrempelige manier aan elkaar voorstellen. Tijdens het spreekuur licht de aanvrager zijn vooraf ingestuurde projectplan mondeling toe. Al de volgende dag krijgt de aanvrager de uitslag.

Bijzondere activiteiten

Als aanjager van kwaliteit en vernieuwing in de kunstsector voert het AFK ook bijzondere activiteiten uit. Zo reikt het AFK namens de gemeente Amsterdam jaarlijks de Amsterdamprijs voor de Kunst uit, de belangrijkste kunstprijs van de stad. Het fonds werkt bij bijzondere activiteiten vaak samen met een of meer andere partijen. Zo komt internationaal talentontwikkelingsprogramma de 3Package Deal voort uit de succesvolle samenwerking tussen het AFK en Bureau Broedplaatsen, samen met coalities van 35 gerenommeerde Amsterdamse instellingen. Klik voor meer informatie over bijzondere activiteiten op één van de onderstaande links.

Amsterdamprijs voor de Kunst

3Package Deal

Amsterdamse Cultuurlening

Pilot Cultureel Ondernemerschap

Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans

Voordekunst

Stadsarchief

Cinecrowd

Fonds voor Oost

Ymere – Kunst in de Openbare Ruimte