voordekunst

Crowdfunding

Op 4 november 2010 werd voordekunst.nl gelanceerd, de eerste Nederlandse crowdfundingwebsite voor kunstprojecten. Voordekunst, een initiatief van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, faciliteert kunstenaars, creatieven en organisaties die financiering zoeken om hun projecten te kunnen realiseren. Geïnteresseerde particulieren of maatschappelijk georiënteerde bedrijven kunnen bijdragen en daarmee direct betrokken raken bij het realiseren van kunstprojecten. Het platform legt een nieuwe verbinding tussen kunstenaars, particulieren, fondsen en bedrijven en vergroot het draagvlak voor kunst.

www.voordekunst.nl

Voordekunst werd in 2009 geïnitieerd vanuit het AFK en is gerealiseerd met een eenmalige bijdrage uit de Regeling Innovatie Cultuuruitingen van het Ministerie van OCW. Sinds 1 juli 2011 is voordekunst een zelfstandige stichting. In 2013 heeft voordekunst tien partners: AFK (founding father), bkkc, ING, Cultuur-Ondernemen, Kunstraad Groningen, Fonds 1818, Provincie Utrecht, Provincie Overijssel, Mondriaan Fonds en Ymere.

Sinds de lancering zijn 230 projecten succesvol gefinancierd en is er door bijna 14.000 donateurs meer dan 1,6 miljoen euro bijeengehaald voor kunst in Nederland.