voordekunst

Crowdfunding

Op 4 november 2010 werd voordekunst.nl gelanceerd, de eerste Nederlandse crowdfundingwebsite voor kunstprojecten. Voordekunst, een initiatief van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, faciliteert kunstenaars, creatieven en organisaties die financiering zoeken om hun projecten te kunnen realiseren. Geïnteresseerde particulieren of bedrijven kunnen bijdragen en daarmee direct betrokken raken bij het realiseren van deze projecten. Vaak krijg je ook nog iets verrassends terug voor je bijdrage. Het platform legt een nieuwe verbinding tussen kunstenaars, particulieren, fondsen en bedrijven en vergroot het draagvlak voor kunst.

www.voordekunst.nl

voordekunst werd in 2009 geïnitieerd vanuit het AFK en is gerealiseerd met een eenmalige bijdrage uit de Regeling Innovatie Cultuuruitingen van het Ministerie van OCW. Sinds 1 juli 2011 is voordekunst een zelfstandige stichting en ANBI Culturele Instelling.

In 2014 heeft voordekunst vijftien partners: AFK (founding partner), bkkc, Kunstraad Groningen, Fonds 1818, Utrecht voor Cultuur, Provincie Overijssel, Provincie Noord-Holland, Boekensteun.be, Deloitte, Provincie Gelderland, Keunstwurk Fryslân, Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, VSBfonds en ABN AMRO.

Op 4 november 2014 bestaat voordekunst 4 jaar. Er zijn in deze periode 997 projecten succesvol gefinancierd, er hebben 55.000 donateurs bijgedragen en gezamenlijk ruim € 5,4 miljoen euro bijeengebracht voor kunstprojecten in Nederland (en Vlaanderen).