Aanvragen

Hoe kunnen wij u helpen? Bekijk hier alle subsidiemogelijkheden. 

Projectsubsidies
Projectsubsidies Professionele kunst
Ik heb een idee voor een kunst- of cultureel project
Ik heb een idee voor een kunst- of cultureel project

Binnen deze regeling kunnen professionele kunstenaars en culturele organisaties aanvragen voor een project in de stad binnen alle disciplines.

Gevraagde bijdrage: min. € 2.500, Individu: max. € 25.000 | organisaties: geen maximum

Spreekuur
Ik ben een nieuwe aanvrager en heb een idee voor een kunst- of cultureel project
Ik ben een nieuwe aanvrager en heb een idee voor een kunst- of cultureel project

Het Spreekuur is er voor aanvragers uit alle disciplines die nog niet eerder een bijdrage van het AFK hebben ontvangen.

De aanvrager licht het ingestuurde projectplan mondeling toe in een gesprek van 30 minuten. 

Gevraagde bijdrage: € 2.500 t/m € 5.000 (totale begroting max. € 10.000) 

Ontwikkelbudget
Ik wil een extra stap zetten in mijn praktijk als kunstenaar, onafhankelijk curator of programmeur
Ik wil een extra stap zetten in mijn praktijk als kunstenaar, onafhankelijk curator of programmeur

Het Ontwikkelbudget is er voor professioneel kunstenaars die die ten minste vier jaar professioneel werkzaam zijn. Zij kunnen met dit budget hun carrière een artistieke kwaliteitsimpuls geven.

Gevraagde bijdrage: max. € 15.000

Projectsubsidies Innovatie
Ik ontvang vierjarige subsidie en ik wil aanvragen voor een project gericht op innovatie
Ik ontvang vierjarige subsidie en ik wil aanvragen voor een project gericht op innovatie

Geeft organisaties financiële ruimte om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen die voor hun eigen toekomst en die van de sector van belang zijn.

Alleen aan te vragen door Vierjarig gefinancierde organisaties en de vier Cultuurhuizen

Gevraagde bijdrage: max. € 50.000

Programmafinanciering
Ik wil aanvragen voor een reeks van projecten/evenementen die thematisch samenhangen
Ik wil aanvragen voor een reeks van projecten/evenementen die thematisch samenhangen

Amsterdamse instellingen en culturele organisaties kunnen binnen deze regeling aanvragen voor een thematisch samenhangend geheel van activiteiten.

De maximale looptijd van een programma is twaalf maanden.

Gevraagde bijdrage: minimaal € 2.500, geen maximum

Projectsubsidies Amateurkunst
Ik ben in mijn vrije tijd in groepsverband bezig met kunst en cultuur
Ik ben in mijn vrije tijd in groepsverband bezig met kunst en cultuur

Binnen deze regeling kunnen stichtingen en verenigingen aanvragen doen voor een project in de stad binnen alle disciplines.

Minimaal: € 1.500
Individu: max. € 15.000
Organisatie of instelling: geen max.

Kunst in de Openbare Ruimte
Ik ben opdrachtgever voor Kunst in de Openbare Ruimte
Ik ben opdrachtgever voor Kunst in de Openbare Ruimte

Kunst in de openbare ruimte waarvan u de opdrachtgever bent. Het kan gaan om beeldende kunst, maar ook om tijdelijke manifestaties en immateriële projecten.

Ook rechtspersonen met een winstoogmerk (bedrijven) kunnen aanvragen

Budget: gevraagde subsidie is max. het bedrag dat in zijn totaliteit aan cofinanciering wordt ingebracht

Talentontwikkeling
Ik wil aanvragen voor een project gericht op talentontwikkeling
Ik wil aanvragen voor een project gericht op talentontwikkeling

Een project gericht op talentontwikkeling, deze subsidie is alleen aan te vragen door organisaties en instellingen voor professionele kunst.  

Gevraagd bijdrage: Min. € 2.500 - geen maximum

Community Art
Ik wil aanvragen voor een community art project
Ik wil aanvragen voor een community art project

U kunt aanvragen bij het AFK voor een communty art project als u een project initieert waarin een kunstenaar of organisatie samenwerkt met Amsterdammers om een kunstwerk in de (semi-)openbare ruimte tot stand te brengen rondom een sociaal en/of maatschappelijk vraagstuk. 

Aanvragen kunnen zowel onder de regeling projectsubsidies Professionele kunst als de regeling projectsubsidies Amateurkunst vallen. 

Gevraagd bijdrage: 

Amateurs Individu min. € 1.500 - max. € 15.000 | Organisaties en instellingen: geen maximum

Professionals min. € 2.500 / max. € 25.000 | Organisaties en instellingen: geen maximum

Meerjarige subsidies
Vierjarige subsidies 2021-2024
Wij zijn een gevestigde organisatie en zoeken structurele subsidie
Wij zijn een gevestigde organisatie en zoeken structurele subsidie

Voor in Amsterdam gevestigde producerende en presenterende organisaties, festival, digitale platforms, debatpodia, erfgoedorganisaties, musea, ontwikkelinstellingen en organiaties voor cultuureducatie.

Regeling Ontwikkeling 2021-2024
Wij zijn een organisatie die een vernieuwende of versterkende impuls aan haar bedrijfsvoering wil geven
Wij zijn een organisatie die een vernieuwende of versterkende impuls aan haar bedrijfsvoering wil geven

Vierjarig gehonoreerde instellingen kunnen met deze regeling inzetten op onverwachte mogelijkheden en veranderingen die zich gedurende de vier jaren van het kunstenplan voordoen, en nieuwe organisaties kunnen zich middels deze regeling verder ontwikkelen.

Vierjarige subsidies 2017-2020
Wij zijn een gevestigde organisatie en zoeken structurele subsidie
Wij zijn een gevestigde organisatie en zoeken structurele subsidie

Voor in Amsterdam gevestigde producerende en presenterende organisaties, festivals, digitale platforms, debatpodia, erfgoedorganisaties, musea, ontwikkelinstellingen en organisaties voor cultuureducatie.

De subsidie voor de periode 2017-2020 is verdeeld, bekijk hier de toekenningen. De deadlines voor de nieuwe periode worden t.z.t. via de website gecommuniceerd. 

Tweejarige subsidies 2019-2020
Wij zijn een relatief nieuwe kunst- en cultuurorganisatie die verder wil groeien en professionaliseren
Wij zijn een relatief nieuwe kunst- en cultuurorganisatie die verder wil groeien en professionaliseren

Initiatieven met bewezen potentie kunnen met behulp van de regeling verder groeien en zich professionaliseren.

Aanvragen was mogelijk van 1 juni tot en met 2 juli 17.00 uur 2018. 
Begin december 2018 worden de besluiten bekend gemaakt. 

Welke subsidie past bij mij?