Community Art


Wat is community art?
Lees meer >

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?
Lees meer >

Waar letten jullie op bij de beoordeling van mijn project?
Lees meer >

Valt mijn project onder professionele kunst of amateurkunst?
Lees meer >

Wat is community art?

Onder community art worden kunstvormen verstaan waarbij een of meer professionals in de kunsten samenwerken met burgers om een kunstwerk in de (semi-)openbare ruimte tot stand te brengen rondom een sociaal en/of maatschappelijk vraagstuk.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?

Wij zien uw aanvraag graag tegemoet! U kunt dit doen via Mijn AFK.

Een aanvraag kan doorlopend ingediend worden, binnen 13 weken ontvangt u bericht.

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor projectsubsidie? Check uw plan in de Checklist Projectsubsidies.

Een aanvraag kan doorlopend ingediend worden, binnen 13 weken ontvangt u bericht. Wij zien uw aanvraag graag tegemoet! U kunt dit doen via Mijn AFK. Let er wel op dat u bij de aanvraag de regeling, toelichting op de regeling en de richtlijnen voor een aanvraag als uitgangspunt neemt. Ook handig om erbij te houden is het aanvraagformulier in 5 stappen.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Waar letten jullie op bij de beoordeling van mijn project?

Bij het beoordelen van een aanvraag zijn de volgende criteria van belang:

 • Artistiek-inhoudelijke kwaliteit
  Hier wordt gekeken naar het vakmanschap, de oorspronkelijkheid en de zeggingskracht van het project.
 • Zakelijke kwaliteit
  Heeft het project een realistische begroting? Is er genoeg organisatievermogen bij de aanvrager om dit te kunnen uitvoeren? Zijn er inkomsten van verschillende partijen? Zijn de kosten passend onderbouwd? Heeft de organisatie een eerlijke culturele ondernemerspraktijk en oog voor goed werkgeverschap en sociale duurzaamheid?
 • Publieksbereik
  Welk publiek bereikt het project en hoe groot is deze groep? Is dit een (cultureel) divers publiek? Is er draagvlak voor het project?
 • Belang voor de stad
  Levert het project een bijdrage aan spreiding van culturele activiteiten en publieksbereik door de stad? En hoe verhoudt het project zich tot ander (vergelijkbaar) aanbod in de stad? Wat voegt het toe?

Bekijk voor meer informatie over deze criteria de regeling en de toelichting op de regeling en de richtlijnen voor een aanvraag.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Valt mijn project onder professionele kunst of amateurkunst?

Voor community art kunt u zowel binnen de regeling projectsubsidies Professionele kunst als de regeling projectsubsidies Amateurkunst aanvragen. Waar het project onder valt is afhankelijk van de aard van het project en de mate waarin er professionele kunstenaars bij het project betrokken zijn. U kunt hierbij zelf een keuze maken of overleggen met een stafmedewerker van het AFK voor de meest passende regeling. We helpen u graag.

Het aan te vragen subsidiebedrag is:

Amateurs: min. € 1.500 / max. 25.000 indivu - geen max. organisatie of instelling

Professioneel: min. € 2.500 / max. 25.000 indivu - geen max. organisatie of instelling

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Wie werken er mee aan deze regeling?

Li Sang Ong
Hoofd Muziek & Muziektheater
Kirsten de Graaff
Hoofd Letteren & Cultuureducatie
Jolanda Brils
Hoofd Theater & Dans
Yvonne Franquinet
Hoofd Visuele Kunsten & Erfgoed