Projectsubsidies Innovatie

user
Voor wie

Vierjarig door het AFK gesubsidieerde instellingen en de vier Cultuurhuizen in de Amsterdamse Basisinfrastructuur.

question
Waarvoor

Bijzondere projecten die - buiten de reguliere activiteiten - een substantiële bijdrage leveren aan innovatieve werkwijzen binnen de organisatie en de culturele sector.

euro
Budget

Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is € 37.500. Het AFK kan maximaal twee keer bijdragen per Kunstenplanperiode.

list
Aanvragen

Een aanvraag kan doorlopend ingediend worden, binnen 13 weken ontvangt u bericht.

 

Wat is een projectsubsidie Innovatie?

De projectsubsidie innovatie geeft vierjarig door het AFK gesubsidieerde instellingen en de vier Cultuurhuizen in de A-Bis de mogelijkheid om flexibel te kunnen inspelen op onverwachte kansen. Kansen die ten tijde van de kunstenplanaanvraag nog niet voorzien waren. Organisaties hebben de ruimte om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen die voor hun eigen toekomst en die van de sector van belang zijn. Er kan doorlopend voor de subsidie worden aangevraagd.

Waar kan ik voor aanvragen?

Bijzondere projecten die - buiten de reguliere activiteiten - een substantiele bijdrage leveren aan innovatie van werkwijzen bij de organisatie en de culturele sector. De projecten vinden plaats op een of meer van de volgende terreinen:

• Publieksontwikkeling
• Kunst als ‘stedelijk laboratorium’
• Nieuwe media en e-cultuur
• Buurtgerichte activiteiten
• Nieuwe bedrijfsmodellen en financieringsstrategieën

Waar wordt mijn aanvraag op beoordeeld?

Inhoudelijke en zakelijke kwaliteit en een innovatieve bijdrage aan de Amsterdamse kunst en cultuur vormen de basis van het beoordelingskader. Daarnaast zijn er twee aspecten waarmee de kans op honorering van een project wordt vergroot:

• Samenwerking tussen Amsterdamse initiatieven en organisaties
• Internationale uitwisseling en samenwerking

Bekijk voor meer informatie over beoordelingskader de regeling, toelichting op de regeling en richtlijnen voor een aanvraag.

Neem voor het doen van een aanvraag altijd vooraf contact op met de secretaris van uw discipline. Zij kunnen u aanvullende informatie over de regeling verstrekken en uw eventuele conceptvoorstel met u doorspreken.

Ik heb een vraag, bij wie kan ik terecht?

Als u vragen hebt over de regeling dan kunt u kijken bij de Veelgestelde vragen regeling projectsubsidies Innovatie. Mocht uw vraag niet beantwoord zijn dan kunt u voor praktische zaken contact opnemen met de teammedewerker van uw discipline. Voor inhoudelijke vragen, bijvoorbeeld of uw plan geschikt is voor een aanvraag binnen deze regeling, kunt u contact opnemen met de secretaris van uw discipline

Uw contactpersoon voor inhoudelijke vragen is in principe dezelfde contactpersoon als voor de vierjarige subsidie, namelijk een van de secretarissen van het AFK. Het kan echter zijn dat het AFK, op basis van de aard van de aanvraag deze onderbrengt bij een van de overige secretarissen. De aanvraag is hierbij leidend. De Cultuurhuizen hebben nog geen contactpersoon binnen het AFK. Voor hen geldt dat aan de hand van de aard van de aanvraag besloten wordt welke secretaris het meest passend is.

Ik wil aanvragen

Wij zien uw aanvraag graag tegemoet! U kunt dit doen via de onderstaande knop die naar Mijn AFK leidt. Let er wel op dat u bij de aanvraag de regeling, toelichting op de regeling en de richtlijnen als uitgangspunt neemt. Deze pagina geeft slechts een korte impressie van de mogelijkheden van wat wel en niet kan. De drie documenten die u op deze pagina kunt downloaden zijn het uitgangspunt voor een aanvraag. Ook handig om erbij te houden is het aanvraagformulier in 5 stappen