Regeling tweejarige subsidies Amateurkunst 2017-2020

Amateurkunstenaars beoefenen kunst zonder ervoor te worden betaald. Verenigingen en stichtingen kunnen daarom de zogeheten ‘tweejarige subsidies Amateurkunst’ aanvragen.

Voor wie 

De regeling ondersteunt Amsterdamse amateurkunstgezelschappen, zoals koren, orkesten, toneelgroepen, musicalgroepen, operagezelschappen, dansgezelschappen, literaire gezelschappen en schilder- en fotografiegroepen. Voor de regeling komen stichtingen en verenigingen in aanmerking waarbinnen in groepsverband van minimaal 12 leden of deelnemers actief kunst wordt beoefend. Ondersteunende organisaties (zoals koepels) die de belangen behartigen van de bij hen aangesloten gezelschappen komen niet voor de regeling in aanmerking.

Voor wat

De tweejarige subsidie Amateurkunst kan worden ingezet ter dekking van de vaste lasten van een gezelschap, zoals de kosten voor artistieke leiding en de huur van een repetitieruimte. Daarnaast mag de subsidie worden gebruikt voor het organiseren van openbaar toegankelijke concerten, voorstellingen, optredens, tentoonstellingen en bijeenkomsten binnen de gemeente Amsterdam. Activiteiten die worden aangeboden in de vorm van (buitenschoolse) cultuureducatie komen niet in aanmerkingen voor de regeling. Onder cultuureducatie verstaat het AFK het doelbewust leren van en over kunst door gerichte instructie, zoals bijvoorbeeld middels lesaanbod. Deze regeling is bedoeld voor het in groepsverband beoefenen van kunst. Cultuureducatie ondersteunt het AFK binnen de tweejarige en vierjarige regeling voor professionele organisaties. 

Beoordelingskader

Om in aanmerking te komen voor de tweejarige subsidies Amateurkunst, dient u te voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze worden beschreven in de regeling tweejarige subsidies Amateurkunst 2017-2020.

Planning

Op 4 oktober wordt de regeling tweejarige subsidies Amateurkunst 2017-2018 gepubliceerd. Uw aanvraag voor de tweejarige subsidies 2017-2018 moet online worden ingediend vóór dinsdag 15 november 2016, 17:00 uur.

Toe te kennen bedragen

Binnen de regeling kan er in verschillende categorieën worden aangevraagd. Aan deze categorieën zijn vaste jaarlijkse subsidiebedragen verbonden. U kunt de categorieën en bijbehorende subsidiehoogtes terugvinden in de regeling.

Overige mogelijkheden

Naast de regeling tweejarige subsidies Amateurkunst 2017-2020 biedt het AFK reguliere projectsubsidies waar ook Stichtingen en Verenigingen voor amateurkunst in aanmerking komen.

Andere financieringsvormen

Naast subsidie van het AFK zijn er andere manieren om uw project te financieren: Bijvoorbeeld via crowdfunding (Voordekunst en Cinecrowd, een lening van de Amsterdamse Cultuurlening of met bijdragen van andere fondsen.

Documentatie

Download de regeling tweejarige subsidies Amateurkunst 2017-2020