Tweejarige subsidies Amateurkunst

user
Voor wie

Amsterdamse amateurkunstgezelschappen zoals koren, orkesten, toneelgroepen, literaire gezelschappen en fotografiegroepen

question
Waarvoor

Voor de vaste lasten van een gezelschap, zoals de kosten voor artistieke leiding en de huur van een repetitieruimte

euro
Budget

Binnen de regeling kan er in verschillende categorieën worden aangevraagd. Aan deze categorieën zijn vaste jaarlijkse subsidiebedragen verbonden. Bekijk hiervoor de regeling.

list
Aanvragen

Er kan aangevraagd worden vanaf maandag 10 september, tot 1 november 17.00, 2018.

 

Wie kunnen er aanvragen?

De regeling ondersteunt Amsterdamse amateurkunstgezelschappen, zoals koren, orkesten, toneelgroepen, musicalgroepen, operagezelschappen, dansgezelschappen, literaire gezelschappen en schilder- en fotografiegroepen. Voor de regeling komen stichtingen en verenigingen in aanmerking waarbinnen in groepsverband van minimaal 12 leden of deelnemers actief kunst wordt beoefend. Ondersteunende organisaties (zoals koepels) die de belangen behartigen van de bij hen aangesloten gezelschappen komen niet voor de regeling in aanmerking.

Meerdere gezelschappen in één vereniging

Indien er meerdere gezelschappen onder één stichting of vereniging vallen, kan voor maximaal 3 gezelschappen per rechtspersoon worden aangevraagd. Voor ieder gezelschap moet een aparte aanvraag worden ingediend, en alle gezelschappen dienen de aan de regeling verbonden voorwaarden te voldoen.

Waarvoor kan ik aanvragen?

De tweejarige subsidie kan worden ingezet ter dekking van de vaste lasten van een gezelschap, zoals de kosten voor artistieke leiding en de huur van een repetitieruimte. Daarnaast mag de subsidie worden gebruikt voor het organiseren van openbaar toegankelijke concerten, voorstellingen, optredens, tentoonstellingen en bijeenkomsten binnen de gemeente Amsterdam. Activiteiten die worden aangeboden in de vorm van (buitenschoolse) cultuureducatie komen niet in aanmerkingen voor de regeling.  

Goed om te weten

  • Voor de regeling komen stichtingen en verenigingen in aanmerking waarbinnen in groepsverband van minimaal 12 leden of deelnemers actief kunst wordt beoefend.
  • Ondersteunende organisaties (zoals koepels) die de belangen behartigen van de bij hen aangesloten gezelschappen komen niet voor de regeling in aanmerking.
  • Activiteiten die worden aangeboden in de vorm van (buitenschoolse) cultuureducatie komen niet in aanmerkingen voor de regeling. Onder cultuureducatie verstaat het AFK het doelbewust leren van en over kunst door gerichte instructie, zoals bijvoorbeeld middels lesaanbod.

Wie ontvangen nu deze subsidie?

Het AFK heeft voor de periode 2017-2018 260 aanvragen ontvangen voor een totaalbedrag van € 771.000 per jaar. Na behandeling zijn 244 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 685.565 per jaar. Daarmee ondersteunt het AFK in 2017-2018 opnieuw een breed scala aan amateurgezelschappen in de stad, variërend van oratoriumkoren tot schildergezelschappen en van accordeonorkesten tot rock ’n roll verenigingen. Bekijk hier de toekenningen voor de periode 2017-2018. 

Aanvragen

Vanaf 10 september 2018 tot 1 november 17.00, 2018 kan er aangevraagd worden voor de periode 2019-2020. Let er wel op dat u bij de aanvraag de regeling als uitgangspunt neemt. Deze pagina geeft slechts een korte impressie van de mogelijkheden van wat wel en niet kan.