Welke vragen kan ik verwachten in het aanvraagformulier?

Welke vragen kan ik verwachten in het aanvraagformulier?

Het aanvraagformulier is beknopt. We vragen naar de formele criteria waar jouw organisatie aan dient te voldoen om in aanmerking te komen voor de regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach 2022-2024 en naar de kunstdiscipline waar de activiteiten van de cultuurcoach zich (hoofdzakelijk) op richt. Ook vragen we om de Amsterdamse school/scholen te benoemen.

De volgende bijlagen zijn verplicht:

  • Cultuurcoachplan inclusief urenspecificatie (maximaal 10 pagina’s)
  • Cv(‘s) of beknopte biografie(en) van de cultuurcoach(es). Indien de cultuurcoach nog niet bekend is, upload je hier een profielschets en licht je beknopt de wijze van werven toe.
  • Afschrift van de statuten van de organisatie
  • Uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden)
  • Jaarverslag 2020

Bij een penvoerder vragen we naast de statuten, uittreksel Kamer van Koophandel en het jaarverslag 2020 van de aanvragende organisatie ook om de statuten, uittreksel Kamer van Koophandel en het jaarverslag 2020 van de samenwerkingspartner.