Regeling Innovatie & Ontwikkeling 2021-2024


Let op: Ontwikkelingen n.a.v. raadsdebat 30 september
Lees meer >

Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?
Lees meer >

Let op: Ontwikkelingen n.a.v. raadsdebat 30 september

Gezien de laatste ontwikkelingen in het raadsdebat van 30 september 2020 is het AFK op dit moment druk bezig met het opnieuw vormgeven van deze regeling, die zal afwijken van de opzet zoals weergegeven op deze pagina. We hopen hier spoedig meer nieuws over naar buiten te brengen. Op de hoogte blijven? Abonneer je hier op de AFK Nieuwsbrief.

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

Voor culturele organisaties is er in het Kunstenplan 2021-2024 een regeling om de organisatie een vernieuwende of versterkende impuls te geven en te investeren in de ontwikkelingen van de toekomst: de regeling Innovatie & Ontwikkeling.

De regeling Innovatie & Ontwikkeling vervangt twee afzonderlijke regelingen uit het Kunstenplan 2017-2020: de regeling Tweejarige subsidies en de regeling projectsubsidies Innovatie. Vierjarig gehonoreerde instellingen kunnen met deze regeling inzetten op onverwachte mogelijkheden en veranderingen die zich gedurende de vier jaren van het kunstenplan voordoen, en nieuwe organisaties kunnen zich middels deze regeling verder ontwikkelen.

Downloads

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Er kan worden aangevraagd voor ontwikkeltrajecten op het gebied van onder andere publieksontwikkeling, nieuwe organisatiemodellen of financieringsstrategieën, buurtgerichte activiteiten, technologisering, internationalisering, nachtcultuur en duurzaamheid.

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?

Deze regeling wordt in het najaar van 2020 gepubliceerd en gaat uiterlijk dertien weken voor de nieuwe beleidsperiode open, zodat de eerste subsidiebedragen vanaf 1 januari 2021 beschikbaar zijn. Vanaf dat moment kan doorlopend worden ingediend.

Teamleiders

Li Sang Ong
Muziek & Muziektheater
Yvonne Franquinet
Beeldend, Erfgoed & Film
Kirsten de Graaff
Letteren & Cultuureducatie
Jolanda Brils
Theater & Dans

Dit zijn de teamleiders binnen deze regeling. Voor vragen over de meerjarige subsidies kunt u contact opnemen met de teamleider binnen uw discipline. Heeft u vragen over uw projectaanvraag? Neem dan contact op met een stafmedewerker van uw (deel)discipline. Zij zijn te vinden op de medewerkerspagina. Verder zijn er ook adviseurs betrokken binnen deze regeling.