Vierjarige subsidies 2017-2020


Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?
Lees meer >

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

De Vierjarige subsidies 2017-2020 vormen een bijdrage aan de exploitatie van culturele organisaties die gevestigd zijn in Amsterdam en al enige tijd actief zijn. Deze regeling maakt deel uit van het Kunstenplan 2017-2020 van de gemeente Amsterdam.

Aanvragen kunnen worden ingediend door producerende organisaties (zoals theatergroepen, dansgezelschappen, orkesten en medialabs), presenterende organisaties (zoals podia, festivals, digitale platforms en presentatie-instellingen beeldende kunst), debatpodia, erfgoedorganisaties en musea, ontwikkelinstellingen en organisaties voor cultuureducatie, die gevestigd zijn in Amsterdam en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. Indien uw organisatie uitsluitend activiteiten op het gebied van amateurkunst verricht, dan kunt u geen aanvraag op grond van deze regeling indienen.

Instellingen die meerjarige subsidie van het AFK ontvangen, dienen hun jaarlijkse verantwoording in via Mijn AFK. Organisaties maken bij de aard van hun activiteiten passende afspraken met het AFK over de periode 2017-2020.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Downloads

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

U kunt subsidie aanvragen voor een bijdrage aan de exploitatie van uw culturele organisatie om in continuïteit en in samenhang hoogwaardige culturele activiteiten te realiseren. Dit betekent dat u een aanvraag kunt doen als uw organisatie doorlopend activiteiten organiseert die, met een artistiek-inhoudelijke visie als uitgangspunt, samen een onderscheidend geheel vormen. Ook voor festivals met een jaarlijkse of tweejaarlijkse editie kan subsidie worden aangevraagd.

Voor de Vierjarige subsidies bij het AFK gelden de beoordelingscriteria die in de regeling Vierjarige subsidies AFK 2017-2020 en de AFK Toelichting bij regeling Vierjarige subsidies worden genoemd:

• Artistiek-inhoudelijke kwaliteit
• Zakelijke kwaliteit
• Publiek
• Belang voor de stad

Voor de volgende periode 2021-2024 zal een vernieuwde regeling worden gepubliceerd. De beoordelingscriteria voor de nieuwe periode kunnen afwijkend zijn aan de bovenstaande criteria.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?

Aanvragen voor de periode 2017-2020 was mogelijk van 1 december 2015 tot en met 1 februari 2016. Het is momenteel niet mogelijk om een aanvraag in te dienen binnen de regeling Vierjarige subsidies. Bekijk hier de toekenningen voor de periode 2017-2020.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Teamleiders

Li Sang Ong
Muziek & Muziektheater
Yvonne Franquinet
Beeldend, Erfgoed & Film
Kirsten de Graaff
Letteren & Cultuureducatie
Jolanda Brils
Theater & Dans

Dit zijn de teamleiders binnen deze regeling. Voor vragen over de meerjarige subsidies kunt u contact opnemen met de teamleider binnen uw discipline. Heeft u vragen over uw projectaanvraag? Neem dan contact op met een stafmedewerker van uw (deel)discipline. Zij zijn te vinden op de medewerkerspagina. Verder zijn er ook adviseurs betrokken binnen deze regeling.