Het Amsterdams Fonds voor de Kunst wenst iedereen een inspirerend en veelzijdig Nieuwjaar!

03/01/2019

Het AFK wenst je een goed 2019. Wat ons betreft vormt 2019 hét jaar van mogelijkheden - om onze gedeelde culturele toekomst vorm te geven, en richting te creëren voor de plannen in 2021-2024.
Een volgende periode - waarbinnen onderwerpen als een goede beloning voor de sector, een realistische afspiegeling van de maatschappij in die sector en internationalisering steeds belangrijker worden.
Oog voor een goede en inspirerende samenwerking - met instellingen en makers binnen en buiten de cultuursector maakt daar deel van uit.
 
2019 wordt het jaar waarin het AFK zowel de stadsdelen als de regio weer opzoekt, om deze laatste te ondersteunen in zijn plannen om onze stad Amsterdam en de MRA nog interessanter te maken voor alle inwoners en bezoekers. Via onze regelingen en activiteiten blijven we ons sterk maken voor verbinding en ook onderlinge samenwerking in de stad, tot in de haarvaten.
Want de Amsterdamse cultuursector bepaalt voor een groot deel de visie op onze stad - als vrijstaat, broedplaats en bron van inspiratie voor velen.
 
Tot ziens in 2019!

– Annabelle Birnie