Richtlijnen voor aanvragen projectsubsidies online

August 31, 2017

Op 17 juli zijn de vernieuwde regelingen projectsubsidies Professionele kunst en projectsubsidies Amateurkunst van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) gepubliceerd. Om een handvat te bieden bij het doen van een aanvraag voor projectsubsidies, zijn er twee richtlijnen verschenen. Eén voor aanvragen binnen de regeling Professionele kunst en één voor aanvragers die voor projectsubsidies  amateurkunst in aanmerking willen komen.

Doel van de richtlijnen

De richtlijnen zijn bestemd voor iedereen die een aanvraag wil indienen binnen de regeling projectsubsidies Professionele kunst en/of de regeling projectsubsidies Amateurkunst. Het doel van deze richtlijnen is om de aanvrager op weg te helpen bij het doen van een aanvraag. De richtlijnen bieden een beeld van wat een complete aanvraag bij het AFK in ieder geval bevat en bieden een handvat bij de uitwerking van een projectaanvraag.

Zo wordt er in de richtlijnen benoemd hoe er op criteria voor artistiek-inhoudelijke kwaliteit, zakelijke kwaliteit, publieksbereik en belang voor de stad kan worden ingegaan. Ook wordt er binnen de richtlijnen specifiek ingegaan op bepaalde deelregelingen, waaronder het Ontwikkelbudget.

Let op: de richtlijnen geven slechts adviezen en handvaten, deze zijn niet bedoeld als protocol waar men zich juridisch op kan beroepen. Het beantwoorden van alle vragen uit de richtlijnen binnen uw aanvraag geeft geen garantie op honorering. 

Download de richtlijnen

Bekijk de richtlijnen voor een aanvraag binnen de regeling Professionele Kunst en de richtlijnen voor een aanvraag binnen de regeling Projectsubsidies Amateurkunst.

Meer informatie over het doen van een aanvraag? Kijk op de pagina Projectsubsidies.