Vacatures meerjarige subsidies

Als adviseur meerjarige subsidies wordt u ingezet voor activiteitenbezoek van de door het AFK meerjarig ondersteunde organisaties en mogelijk voor beoordeling van de aanvragen voor de tweejarige regeling 2019-2020 (die in 2018 plaatsvindt). In 2020 kunt u mogelijk ook worden ingezet voor beoordeling van de vierjarige subsidieaanvragen van Amsterdamse culturele organisaties voor de periode 2021-2024. De adviseurs meerjarige subsidies kunnen daarnaast ook worden ingezet voor de beoordeling van aanvragen binnen andere regelingen van het AFK.

Het AFK is op zoek naar adviseurs meerjarige subsidies met expertise op het gebied van:

Dans (profiel 1)

- Zakelijke leiding, financiële kennis en bedrijfsvoering;
- Landelijke kennis, breed werkveld dans en performance.

Beeldende Kunst, Fotografie, Nieuwe Media en Architectuur (profiel 2)

- Nieuwe media, en e-cultuur;
- Zakelijke leiding, financiële kennis en bedrijfsvoering;
- Communicatie, pr en marketing
- Vormgeving/social design;
- Architectuur.

Erfgoed (profiel 3)  

- Zakelijke leiding, financiële kennis en bedrijfsvoering;
- Communicatie, pr en marketing;
- Programmering.

Letteren (profiel 4)

- Uitgeven hedendaagse literatuur en poëzie.

Cultuureducatie (profiel 5)

- Binnen- en buitenschoolse educatie op het gebied van BFNA (beeldende Kunst, fotografie, nieuwe Media en architectuur);
- Binnen- en buitenschoolse educatie op het gebied van theater en letteren.

Film (profiel 6)

- Programmering documentaire;
- Communicatie, pr en marketing.

Muziek en muziektheater (profiel 7)

- Generalist;
- Muziektheater in de breedste zin (van musical tot opera);
- Popmuziek, in ruime zin;
- Jazzmuziek, in al haar uitingsvormen;
- Communicatie/pr en marketing.

Theater (profiel 8)

- Breed georiënteerd, landelijke kennis podiumkunstlandschap;
- Festivals, talentontwikkeling (jonge makers), multidisciplinair.

Vergoedingen

Alle adviseurs ontvangen voor het schrijven van een digitaal advies een vergoeding. Deelname aan vergaderingen (voor adviseurs meerjarige subsidies) wordt vergoed met vacatiegeld per dagdeel, of per uur. Daarnaast is er voor alle adviseurs vergoeding voor het schrijven van bezoekverslagen en worden reiskosten vergoed.

Tijdbesteding

De tijdbesteding varieert en ontstaat in afstemming met het fonds. U dient rekening te houden met een substantiële voorbereidingstijd voor het lezen van de aanvragen en het uitbrengen van digitaal advies. Adviseurs meerjarige subsidies dienen ook rekening te houden met tijd voor vergaderen. Daarnaast is tijd gemoeid met de verslaglegging van bezoeken aan culturele activiteiten van de door het fonds ondersteunde makers, initiatieven en instellingen.

Beoordeling van aanvragen voor projectsubsidies en de monitoring van makers, initiatieven en organisaties is doorlopend. Het beoordelen van de aanvragen voor de tweejarige subsidies vindt plaats in 2018 en 2020. Het beoordelen van de aanvragen voor de vierjarige subsidies vindt plaats in 2020.

Procedure

Bij de samenstelling van de commissies wordt gekeken naar deskundigheid, diversiteit, complementariteit dan wel specifieke specialismen. Het fonds streeft naar cultureel divers samengestelde adviescommissies met een gelijkwaardige gendervertegenwoordiging. Verder is er aandacht voor de vertegenwoordiging van uiteenlopende leeftijden, netwerken en een gevarieerd opleidings- en kennisniveau. Ook het voorkomen van belangenverstrengeling is een belangrijk criterium bij de selectie.

Voor de meerjarige adviseurs maakt een onafhankelijke selectiecommissie  een keuze op basis van de sollicitatiebrieven. De projectadviseurs worden geselecteerd door het AFK en voorgedragen  aan de raad van toezicht. Het fonds kan met een deel van de kandidaten zo nodig een gesprek voeren voorafgaand aan de benoeming.
Het streven is adviseurs te benoemen per 1 april. De benoemingstermijn voor adviseurs is drie jaar. Deze termijn kan één maal met eenzelfde periode worden verlengd.

Reacties

Wij vragen u uitsluitend via e-mail te solliciteren. U kunt tot uiterlijk 15 februari uw motivatiebrief en cv in pdf mailen aan adviseurs@afk.nl.

Vermeld bovenaan uw e-mail én in uw brief voor welk profiel of welke profielen u zich beschikbaar stelt. In uw brief kunt u vervolgens aangeven welke kennis u inbrengt op het gebied van governance en bedrijfsvoering, publieksopbouw en marketing, talentontwikkeling, culturele diversiteit, internationalisering en/of maatschappelijke impact.

Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de secretarissen van de betreffende disciplines

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.