projectsubsidies Innovatie

De publicatie van de regeling projectsubsidies Innovatie is vertraagd - deze zal naar verwachting op 15 april 2017 gepubliceerd worden. Dit in verband met een wijziging die heeft plaatsgevonden op procedureel vlak: In de gemeenteraadsvergadering van 9 november 2016 j.l. is bij de vaststelling van het Kunstenplan 2017-2020 een motie aangenomen, welke bepaalt dat nieuwe of gewijzigde regelingen vóór publicatie worden geagendeerd in de raadscommissievergadering Jeugd en Cultuur.  Vanaf 1 mei 2017 kan voor de projectsubsidie Innovatie worden aangevraagd.