Vacatures projectsubsidies

Als adviseur projectsubsidies wordt u ingezet voor de toepassing van de regelingen van het AFK, beoordeling van projectsubsidies van Amsterdamse makers, initiatieven en organisaties. U verstrekt adviezen digitaal, via een online platform van het AFK. U geeft advies over kwaliteit, bereik en belang van de aanvragen in kwestie. Hiernaast wordt u ingezet voor activiteitenbezoek van de door het AFK gesubsidieerde projecten.

Het AFK is op zoek naar adviseurs projectsubsidies met expertise op het gebied van:

Beeldende kunst, fotografie, vormgeving en nieuwe media (profiel 9)

- Zakelijke leiding, financiële kennis en bedrijfsvoering;
- Documentaire fotografie;
- Kunst in de openbare ruimte;
- Community art;
- Vormgeving/design.

Amateurkunst (profiel 10)

- Muziek, orkesten en koren;
- Generalist;
- Community art.

Dans (profiel 11)

- Urban dans;
- Hedendaagse dans en performance;
- Werelddans.

Muziek en muziektheater (profiel 12)

- Hedendaagse klassieke (kamer)muziek;

Vergoedingen

Alle adviseurs ontvangen voor het schrijven van een digitaal advies een vergoeding. Daarnaast is er voor alle adviseurs vergoeding voor het schrijven van bezoekverslagen en worden reiskosten vergoed.

Tijdbesteding

De tijdbesteding varieert en ontstaat in afstemming met het fonds. U dient rekening te houden met een substantiële voorbereidingstijd voor het lezen van de aanvragen en het uitbrengen van digitaal advies. Daarnaast is tijd gemoeid met de verslaglegging van bezoeken aan culturele activiteiten van de door het fonds ondersteunde makers, initiatieven en instellingen.Beoordeling van aanvragen voor projectsubsidies en de monitoring van makers, initiatieven en organisaties is doorlopend. 

Procedure

Bij de samenstelling van de commissies wordt gekeken naar deskundigheid, diversiteit, complementariteit dan wel specifieke specialismen. Het fonds streeft naar cultureel divers samengestelde adviescommissies met een gelijkwaardige gendervertegenwoordiging. Verder is er aandacht voor de vertegenwoordiging van uiteenlopende leeftijden, netwerken en een gevarieerd opleidings- en kennisniveau. Ook het voorkomen van belangenverstrengeling is een belangrijk criterium bij de selectie.

Voor de meerjarige adviseurs maakt een onafhankelijke selectiecommissie  een keuze op basis van de sollicitatiebrieven. De projectadviseurs worden geselecteerd door het AFK en voorgedragen  aan de raad van toezicht. Het fonds kan met een deel van de kandidaten zo nodig een gesprek voeren voorafgaand aan de benoeming.

Het streven is adviseurs te benoemen per 1 april. De benoemingstermijn voor adviseurs is drie jaar. Deze termijn kan één maal met eenzelfde periode worden verlengd.

Reacties

Wij vragen u uitsluitend via e-mail te solliciteren. U kunt tot uiterlijk 15 februari uw motivatiebrief en cv in pdf mailen aan adviseurs@afk.nl.

Vermeld bovenaan uw e-mail én in uw brief voor welk profiel of welke profielen u zich beschikbaar stelt. In uw brief kunt u vervolgens aangeven welke kennis u inbrengt op het gebied van governance en bedrijfsvoering, publieksopbouw en marketing, talentontwikkeling, culturele diversiteit, internationalisering en/of maatschappelijke impact.

Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de secretarissen van de betreffende disciplines

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.