Ontwikkelbudget

Specifiek gericht op in Amsterdam gevestigde kunstenaars die hun carrière een artistieke kwaliteitsimpuls willen geven, heeft het AFK een Ontwikkelbudget van maximaal €15.000 beschikbaar. Een ontwikkelaanvraag dient zich te richten op een creatieve stimulans voor de kunstenaar en geeft inzicht in hoe de voorgenomen ontwikkeling bijdraagt aan een verbetering van de positionering van de kunstenaar in Amsterdam. Het ontwikkelplan moet binnen maximaal één jaar gerealiseerd zijn.

Binnen dit overzicht treft u ook de toekenningen voor de 3Package Deal. De deelnemers aan dit talentontwikkelingsprogramma ontvangen een ontwikkelbudget van 22.500 euro. Lees hier meer over 3Package Deal.  

  AanvragerToegekend
28-06-2016 BKFNMV 
Michael (M)G Tedja
€ 15.000
14-06-2016 BKFNMV 
Maarten (M.D.) Tromp
€ 13.837
14-06-2016 BKFNMV 
Jean (JH)JMM Hubert
€ 12.000
14-06-2016 Muziek/Muziektheater 
BvG Music
€ 10.000