Projectsubsidies Innovatie

Flexibel kunnen inspelen op onverwachte kansen, innovatie in aanbod en publieksbereik. Voor vierjarig door het AFK gesubsidieerde instellingen en de vier Cultuurhuizen in de Amsterdamse Basisinfrastructuur, zijn er projectsubsidies voor innovatie, in het kader van het Kunstenplan 2017-2020. De projectsubsidies Innovatie geeft organisaties financiële ruimte om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen die voor hun eigen toekomst en die van de sector van belang zijn. 

  AanvragerToegekend
22-05-2019 Film 
Cinedans
Wegplatform Klik, Imagine & Cinedans
€ 150.000
03-05-2019 Film 
Stichting Het Ketelhuis
Augmented Reality in Het Ketelhuis 0.2
€ 37.500
18-04-2019 Film 
Stichting Cinema Asia
Aanvulling op Cross-over business Model CinemAsia
€ 37.500
11-07-2018 Film 
EYE filmmuseum
Xtended
€ 37.500