Projectsubsidies Innovatie

Flexibel kunnen inspelen op onverwachte kansen, innovatie in aanbod en publieksbereik. Voor vierjarig door het AFK gesubsidieerde instellingen en de vier Cultuurhuizen in de Amsterdamse Basisinfrastructuur, zijn er projectsubsidies voor innovatie, in het kader van het Kunstenplan 2017-2020. De projectsubsidies Innovatie geeft organisaties financiële ruimte om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen die voor hun eigen toekomst en die van de sector van belang zijn. 

  AanvragerToegekend
10-10-2019 Letteren 
Tolhuistuin
De Bewogen Tuin
€ 50.000
26-09-2019 Letteren 
Read My World
Nog bepalen
€ 40.000
10-07-2019 Letteren 
Perdu
De Verloren Tijd
€ 37.000
15-03-2018 Letteren 
School der Poëzie
Amsterdamse Pennen
€ 70.000