Tweejarige subsidies Amateurkunst

De regeling tweejarige subsidies Amateurkunst 2017-2018 ondersteunt Amsterdamse amateurkunstgezelschappen. Het AFK heeft voor deze regeling 260 aanvragen ontvangen voor een totaalbedrag van € 771.000 per jaar. Na behandeling zijn 244 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 685.565 per jaar. Daarmee ondersteunt het AFK in 2017-2018 opnieuw een breed scala aan amateurgezelschappen in de stad, variërend van oratoriumkoren tot schildergezelschappen en van accordeonorkesten tot rock ’n roll verenigingen. Omdat het totaalbedrag van de voor honorering in aanmerking komende aanvragen het door het AFK beschikbaar gestelde bedrag overschrijdt, heeft het AFK conform de regeling de vastgestelde bedragen per categorie met een gelijk percentage van 3,7% verminderd. De onderstaande bedragen zijn per jaar.

  AanvragerToegekend
2017 - 2018 Dans 
AVC-Terpsichoré
€ 3.370
2017 - 2018 Dans 
Vereniging De Noorderspeeltuin
€ 3.370
2017 - 2018 Dans 
Buurt en Speeltuinvereniging Amsterdam-Zuid
€ 3.370
2017 - 2018 Dans 
Youth Inspiration
€ 3.370
2017 - 2018 Dans 
Portugese Folkloristische Dansgroep As Lavradeiras
€ 3.370
2017 - 2018 Dans 
Rock 'n' Rollvereniging Gel
€ 3.370
2017 - 2018 Dans 
Stichting Build Your Dream
€ 3.370
2017 - 2018 Dans 
Stichting CREA
€ 3.370
2017 - 2018 Dans 
Stichting Paloina
€ 3.370
2017 - 2018 Dans 
Stichting Zajednica Folklore-danshuis
€ 3.370
2017 - 2018 Dans 
STOC (Stichting Turks Onderwijs Centrum)
€ 3.370
2017 - 2018 Dans 
Untold
€ 3.370
2017 - 2018 Dans 
Untold
€ 3.370