Ontwikkelbudget

user
Voor wie

Amsterdamse kunstenaars, onafhankelijke curatoren en programmeurs die ten minste vier jaar professioneel werkzaam zijn.

question
Waarvoor

Wat heeft u nodig om een extra stap in uw carrière te maken? Het ontwikkelplan kan zich bijvoorbeeld richten op (materiaal)onderzoek, een werkperiode in het buitenland of coaching.

euro
Budget

Het aan te vragen subsidiebedrag is minimaal € 2.500
 en maximaal € 15.000.  

calendar
Planning

Het ontwikkelplan moet binnen een jaar gerealiseerd worden.

list
Aanvragen

Een aanvraag kan doorlopend ingediend worden, binnen 13 weken ontvangt u bericht.

Over het Ontwikkelbudget

Voor kunstenaars, onafhankelijk werkende curatoren en programmeurs die hun carrière een artistieke impuls willen geven middels een individueel traject, heeft het AFK een Ontwikkelbudget van maximaal €15.000 beschikbaar. Een ontwikkelaanvraag dient zich te richten op een artistieke kwaliteitsimpuls voor de kunstenaar middels een coherent traject dat kan bestaan uit bijvoorbeeld onderzoek, workshops, en coaching. Het traject geeft daarnaast inzicht in hoe u uw zichtbaarheid binnen het Amsterdamse culturele veld vergroot. U kunt alleen een ontwikkelbudget aanvragen als u ingeschreven bent bij de gemeente Amsterdam.

Wat zijn de voorwaarden voor een aanvraag?

Voor het aanvragen van een Ontwikkelbudget is er een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen voor u kunt aanvragen. 

De aanvrager:  

  • is woonachtig in de Gemeente Amsterdam;
  • is minimaal vier jaar aantoonbaar professioneel werkzaam op één of meerdere gebieden van de kunsten;
  • is geen student of deelnemer aan een postacademische kunstopleiding of een kunstopleiding die volgens de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek bekostigd wordt;
  • heeft een verzamelinkomen dat in het jaar voorafgaand aan de aanvraag niet hoger is dan € 35.000,-;
  • heeft in de 4 jaar voorafgaand aan de aanvraag geen Ontwikkelbudget van het AFK ontvangen.

Wat zet ik in mijn aanvraag?

In de aanvraag wordt beschreven waar u nu staat met uw praktijk, waar u over een jaar wilt staan, wat u wilt leren dan wel verdiepen om uw kunstenaarspraktijk een artistieke kwaliteitsimpuls te geven, hoe u deze ontwikkeling stapsgewijs wilt realiseren binnen welke tijdsperiode en op welke wijze het resultaat openbaar wordt gemaakt.

Waar bestaat de aanvraag uit?

  • De ontwikkelvraag, de beginsituatie en het te behalen einddoel en de stappen die worden genomen om het doel van het individueel traject te bereiken;
  • een begroting waarin de kosten per onderwerp worden uitgewerkt (materiaal, onderzoek, scholing, marketing, honoraria, reis- en verblijfskosten en honoraria derden) en aannemelijk worden gemaakt;
  • een relevant digitaal portfolio, met de nadruk op de vier jaar voorafgaand aan de aanvraag. Het portfolio dient te worden aangevuld met een curriculum vitae, waaruit tevens duidelijk blijkt dat minimaal vier jaar een professionele beroepspraktijk is uitgeoefend;
  • inkomensverklaring van de Belastingdienst van het voorafgaande kalenderjaar (of het meest recente jaar waarin aangifte is gedaan) waaruit de hoogte van het verzamelinkomen blijkt.

Kan ik mijzelf ook op de begroting zetten?

De aanvrager kan voor zichzelf geen honorarium aanvragen, wel een tegemoetkoming in de tijdsinvestering. In de begroting mag hier maximaal € 1.500,- per maand voor worden opgenomen. Het AFK draagt daar in totaal maximaal € 7.500,- aan bij.

Ik wil aanvragen

Wij zien uw aanvraag graag tegemoet! U kunt dit doen via de onderstaande knop die naar Mijn AFK leidt. Let er wel op dat u bij de aanvraag de regeling, toelichting op de regeling en de richtlijnen als uitgangspunt neemt. Deze pagina geeft een korte impressie van de mogelijkheden van wat wel en niet kan. De drie documenten die u op deze pagina kunt downloaden zijn het uitgangspunt voor een aanvraag. Ook handig om erbij te houden is het aanvraagformulier in 5 stappen