Publicaties en verslagen

Beleidsplan

In de beleidsperiode 2013-2016 investeren wij in Professionele Kunst en Cultuurparticipatie in Amsterdam. Bovendien blijven we ons inzetten om het draagvlak voor kunst in Amsterdam te vergroten. In het beleidsplan lees je over onze uitgangspunten, de keuzes die we hebben gemaakt en de huidige regelingen.

Download 'Voor de kunst. Voor de stad' het beleidsplan.

Het beleidsplan 2013-2016 Voor de Kunst. Voor de Stad. is ook gratis verkrijgbaar in printversie. Je kunt het aanvragen via secretariaat@afk.nl. Het wordt dan per post toegestuurd.

Jaarverslag

Download het Jaarverslag 2013

De jaarverslagen t/m 2011 zijn alleen in printversie te verkrijgen. Deze kun je opvragen via secretariaat@afk.nl