Over AFK

'Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) investeert in kunst die het leven in de stad verrijkt.'

We zijn er voor alle disciplines, kunstenaars en kunstorganisaties, van amateur tot professioneel. Door financiële bijdragen te verstrekken aan kunstenaars, instellingen en andere culturele initiatiefnemers ondersteunen we de ontwikkeling, versterking en diversiteit van de kunsten in Amsterdam.

Het AFK steunt vooral projecten en programma’s die de belangstelling voor kunst en cultuur vergroten, een breed publiek aanspreken en de pluriformiteit van het kunstaanbod in stand houden. Culturele diversiteit is een maatschappelijk gegeven. Onze focus ligt daarom op projecten waarbij die diversiteit is terug te zien in het aanbod, het publiek en de instelling zelf. Ook steunen we avontuurlijke kunst. Want alleen door te experimenteren kan kunst blijven groeien.

Met de financiële bijdragen wil het AFK de waardering voor kunst in Amsterdam stimuleren en extra draagvlak creëren voor kunst en cultuur bij zowel het publiek als de politiek. De projecten moeten daarom niet alleen artistieke en zakelijke kwaliteit bieden, maar ook streven naar een optimaal publieksbereik, samenwerking en ondernemerschap.

Onze regelingen

Het AFK heeft drie regelingen voor het ondersteunen van projecten en programma’s: de regeling Professionele Kunst voor het maken en presenteren van kunst, de regeling Cultuurparticipatie voor het betrekken van Amsterdammers bij kunst en cultuur en de regeling Waarderingssubsidies Amateurkunst voor het ontwikkelen en uitvoeren van amateurkunst in gezelschapsverband. Voor de regeling Professionele Kunst is er een jaarlijks budget van € 5.575.000,- beschikbaar. Voor de regeling Cultuurparticipatie is er jaarlijks € 1.250.000,- beschikbaar. Voor de regeling Waarderingssubsidies Amateurkunst wordt het bedrag jaarlijks door de gemeente vastgesteld. Onder Start jouw aanvraag vind je meer informatie over deze regelingen.

'Voor de kunst. Voor de Stad.'

In ons beleidsplan 2013-2016 'Voor de kunst. Voor de stad' kun je meer lezen over onze uitgangspunten, de keuzes die we hebben gemaakt en de huidige regelingen.

Het AFK wordt gefinancierd door de Gemeente Amsterdam.