Cultuurverkenners

Namens het AFK zijn de cultuurverkenners actief in de Amsterdamse stadsgebieden. Zij zijn de ogen en oren van het fonds in de wijken, ze lokaliseren nieuwe culturele initiatieven, wijzen kunstenaars en culturele organisaties instellingen op de mogelijkheden van het fonds en geven gerichte tips.

Cultuurverkenners

Martin van der Heide
Cultuurverkenner Oost

Martin van der Heide is muzikant en maakt onderdeel uit van het elektronische indie duo Änimal. Hij volgt Het Fundament, een ondernemersprogramma van Cultuur+Ondernemen en Gemeente Amsterdam. Hiervoor was hij bestuurslid van Studio/K en werkte hij bij EYE EXPOSED.

e: oost@afk.nl
t: 06-47650905

Sharon Amritpersad
Cultuurverkenner Zuidoost

Sharon volgde de opleiding Media, Informatie en Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Momenteel is Sharon werkzaam als freelance productieleider bij theatervoorstellingen en werkt ze als zakelijk leider bij Alphaworkz.

e: zuidoost@afk.nl
t: 06-23811584

Robin Vermeulen
Cultuurverkenner West

Erfgoedprofessional en cultuureducator. Studeerde aan de Reinwardt Academie (AHK) en volgt momenteel een master Education in Arts aan het Piet Zwart Institute (WdKA). Robin werkt als projectmedewerker bij het Amsterdams Andalusisch Orkest en coördinator van z.o.z. academy.

e: west@afk.nl
t: 06-20244411

Nanine van Smoorenburg
Cultuurverkenner Nieuw-West

Nanine is afgestudeerd aan de Reinwardt Academie met een bachelor in Cultureel Erfgoed. Ze was bestuurslid en productiemanager bij Stukafest Amsterdam en ze is nu werkzaam bij het Bijbels Museum als productiemanager.

e: nieuwwest@afk.nl
t: 06-15033018

Paula Roelse
Cultuurverkenner Noord

Paula is afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam met een bachelor Culturele en Maatschappelijke Vorming. Paula werkt als sociaal trainer bij de Roze Tanker in Amsterdam Noord, waar zij ook haar afstudeeronderzoek deed naar de voorwaarden voor de verbinding tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ Noorderlingen.

e: noord@afk.nl
t: 06-83202898