Bezwaarcommissie

Het AFK kan een bezwaarschrift ter advisering voorleggen aan een bezwaarcommissie. De bezwaarcommissie bestaat op dit moment uit:

Titia Zalme (voorzitter)
Frank Wieland (voorzitter)       
Jo’anne van Ooijen (secretaris)
Marieke Beudeker (lid en plaatsvervangend secretaris)
Elif Söylemez (lid)
Willemijn Mooij (lid)
Christien Kalteren (lid)
Macha Roesink (lid)
Rolf Sieben (lid)

Lees voor meer informatie de AFK Regeling Behandeling Bezwaarschriften

NB Bepaalde regelingen van het fonds en algemene fondsinformatie zijn ook in het Engels opgesteld, een aanvraag kan in het Engels worden ingediend. Alle correspondentie omtrent het aanvraagproces wordt echter in het Nederlands gevoerd. Bij eventuele geschillen is de Nederlandse tekst van de desbetreffende regeling en/of toelichting leidend. 

Mochten er wijzigingen optreden in de regelingen van het fonds, dan worden de meest recente regelingen van toepassing verklaard.