Disclaimer

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) houdt deze website bij met de grootst mogelijke zorg en naar beste weten. Desondanks kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend, en kan het AFK niet instaan voor de volledigheid of juistheid van de informatie. Het AFK is derhalve niet aansprakelijk voor schade als gevolg van - danwel in verband met - het gebruik van de informatie afkomstig van deze website.

Rechten van intellectuele eigendom

De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op illustraties, teksten en ander beschermd materiaal op deze website berusten bij het AFK, respectievelijk de rechthebbenden van het betreffende materiaal. Het AFK doet zijn uiterste best om auteursrechten volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Zij die menen nog zekere rechten te kunnen doen gelden, hebben de mogelijkheid zich direct te wenden tot het AFK.