Stipendium

► LET OP: Het stipendium maakt onderdeel uit van de regeling projectsubsidies Professionele kunst. Om in het formulier de keuze te kunnen maken voor een aanvraag Stipendium moet je eerst een Projectsubsidie Professionele kunst starten.

► LET OP: Let op: Bij een Stipendium aanvraag verwachten wij een projectplan dat beoordeeld wordt op de specifieke criteria voor het Stipendium (te vinden op pagina 8 van de Toelichting bij de Regeling projectsubsidies Professionele Kunst). Als je naar aanleiding van de beoordelingscriteria nog vragen hebt kan je contact opnemen met een van de stafmedewerkers voor jouw discipline.


Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Hoeveel kan ik aanvragen?
Lees meer >

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?
Lees meer >

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

Voor Amsterdamse kunstenaars, onafhankelijke curatoren en programmeurs die ten minste vier jaar professioneel werkzaam zijn. Voor deze groep mensen die al over een zekere artistieke signatuur en werkervaring beschikken en hun artistieke werkpraktijk verder willen verstevigen heeft het AFK een stipendium beschikbaar.

Voor het aanvragen van een stipendium gelden de volgende voorwaarden.

  • je beroepspraktijk is gevestigd of je bent woonachtig binnen de gemeente Amsterdam;
  • je bent minimaal vier jaar aantoonbaar professioneel werkzaam op één of meerdere gebieden van de kunsten zoals blijkt uit een portfolio wat je bij je aanvraag moet toevoegen;
  • je maakt geen onderdeel uit van de 3Package Deal;
  • je bent geen student of deelnemer aan een postacademische kunstopleiding of een kunstopleiding die volgens de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek bekostigd wordt;
  • je hebt in de 4 jaar voorafgaand aan de aanvraag geen stipendium, Ontwikkelbudget of 3Package Deal van het AFK ontvangen.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Downloads

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Het stipendium is een bijdrage voor een individueel traject van maximaal 1 jaar op het gebied van ontwikkeling, onderzoek en experiment. De bijdrage biedt kunstenaars en bemiddelaars ‘vrije ruimte’ om zich buiten afgebakende, publieksgerichte projecten artistiek te ontwikkelen. Daarnaast kunnen ook de ontwikkeling van zakelijke of communicatieve vaardigheden onderdeel zijn van een plan ter versteviging van de beroepspraktijk en zichtbaarheid van de maker of bemiddelaar.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Downloads

Hoeveel kan ik aanvragen?

Een stipendium kan voor het vaste bedrag van € 15.000 worden aangevraagd.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?

Let op: Het stipendium maakt onderdeel uit van de regeling projectsubsidies Professionele kunst. Om in het formulier de keuze te kunnen maken voor een aanvraag Stipendium moet je eerst een Projectsubsidie Professionele kunst starten.

Een aanvraag kan doorlopend ingediend worden, binnen 13 weken ontvang je bericht over ons besluit. Wij zien jouw aanvraag graag tegemoet! Je kunt je aanvraag indienen via ons digitale aanvraagformulier dat je vindt in Mijn AFK. Let er wel op dat je voordat je een aanvraag doet de regeling en toelichting op de regeling hebt gelezen. Deze pagina geeft een korte impressie van de mogelijkheden van wat wel en niet kan. De drie documenten die je op deze pagina kunt downloaden zijn het uitgangspunt voor een aanvraag. Ook handig om erbij te houden is het aanvraagformulier in 5 stappen.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Wie werken er mee aan deze regeling?

Saskia de Leeuw
Stafmedewerker Theater & Dans
Suki de Boer
Stafmedewerker Visuele Kunsten & Erfgoed
Helena Naeff
Stafmedewerker Muziek & Muziektheater
Ellen van Roij
Stafmedewerker Visuele Kunsten & Erfgoed
Dandyano Zentveld
Stafmedewerker Visuele Kunsten & Erfgoed
Paula Roelse
Stafmedewerker Woordkunst, Cultuureducatie & Cultuurmakers

Heb je vragen over uw aanvraag? Neem dan contact op met een stafmedewerker van jouw (deel)discipline. Zij zijn te vinden op de medewerkerspagina. Verder zijn er ook adviseurs betrokken binnen deze regeling.