Vierjarige subsidies 2021-2024

De regeling Vierjarige subsidies 2021-2024 is voor producerende organisaties (zoals theatergroepen, dansgezelschappen, orkesten en medialabs) en presenterende organisaties (zoals podia, festivals, digitale platforms en presentatie-instellingen beeldende kunst). Ook debatpodia, erfgoedorganisaties en musea, ontwikkelinstellingen en organisaties voor cultuureducatie kunnen een aanvraag indienen. Voorwaarde voor de regeling is dat organisaties gevestigd zijn in Amsterdam en dat zij minimaal drie jaar in continuïteit actief zijn in de discipline waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

De regeling Vierjarige subsidies 2021-2024 maakt deel uit van het Kunstenplan 2021-2024. Hierin zijn formeel de verschillende vormen van kunstsubsidiëring in de stad vastgelegd. Daarbij van belang zijn de hoofdcriteria die worden toegepast op alle aanvragers in het Kunstenplan: artistiek belang, belang voor de stad, uitvoerbaarheid, diversiteit en inclusie. In het verlengde van de Hoofdlijnen en de beleidsuitgangspunten van het AFK, legt de regeling Vierjarige subsidies daarbij een aantal accenten.

Actieplan Inclusie & Veelgestelde Vragen
Zoals aangegeven in de Hoofdlijnen kunst en cultuur 2021-2024 is het Actieplan diversiteit en inclusie een instapeis waar aanvragers aan moeten voldoen vóór de aanvraag in behandeling wordt genomen. Deze eis is van toepassing voor alle aanvragers binnen het Kunstenplan.

Als hulpmiddel bij het schrijven van een aanvraag adviseren we gebruik te maken van de Richtlijnen ondernemingsplan Vierjarige subsidies 2021-2024. Daarnaast is er voor alle aanvragers van de vierjarige subsidies 2021-2024 een overzicht van Veelgestelde Vragen. Heeft u een vraag over het doen van uw aanvraag of over het vierjarig proces? Kijk vooral op deze pagina.