Projectsubsidies Cultuurmakers


Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Hoeveel kan ik aanvragen?
Lees meer >

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?
Lees meer >

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

Deze regeling is bedoeld voor activiteiten met en voor Amsterdammers die in hun vrije tijd actief bezig zijn met kunst en cultuur vanuit interesse, passie of liefhebberij. Dat kan als uitvoerende cultuurmaker – zoals een zeefdrukker, acteur in een toneelgroep, woordkunstenaar of dj – of als organiserende cultuurmaker – zoals iemand die vrijwillig een cultureel buurtfestival of tentoonstelling organiseert. Wil je met de kunsten in jouw levensonderhoud voorzien? Dan zien we je als een professionele kunstenaar, waarvoor we een andere regeling hebben.

Een aanvraag kan worden ingediend door een individu woonachtig in de gemeente Amsterdam of een stichting of vereniging die statutair gezeteld is en/of een bezoekadres in de gemeente Amsterdam heeft.

Wanneer kom je niet in aanmerking?

  • Binnenschoolse cultuureducatie, dat wil zeggen kunstlessen in de klas of als (les)activiteiten als onderdeel van het curriculum, komt niet in aanmerking voor een projectsubsidie Cultuurmakers. Voor buitenschoolse cultuureducatie is het wel mogelijk om een projectsubsidie aan te vragen.
  • Reguliere activiteiten, bijvoorbeeld een jaarlijks terugkerend eindconcert, komen niet voor een projectsubsidie Cultuurmakers in aanmerking. Voor een bijdrage in de structurele kosten van een cultuurmakersgezelschap is er de Tweejarige subsidies Cultuurmakers.
  • Twijfel je of jouw plan past in deze regeling? Neem dan contact op met onze stafmedewerker. De contactgegevens vind je op onze medewerkerspagina.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Downloads

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Een cultureel en/of creatief project dat geheel of gedeeltelijk plaatsvindt in de gemeente Amsterdam en toegankelijk is voor publiek. De nadruk in deze regeling ligt op het cultureel/creatief proces voor de deelnemers.

Cultuurmakers met een stichting of vereniging die al wat langer bestaat (ten minste drie jaar) en die een kwaliteitsimpuls willen geven aan de eigen activiteiten en de eigen positie in het Amsterdamse veld versterken, kunnen een ontwikkelaanvraag indienen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld investeren in experimenteren met andere presentatievormen, werven van leden/deelnemers, het aantrekken van donateurs, het bereiken van nieuw publiek en de digitalisering van activiteiten en presentaties.

Wil je een aanvraag indienen? Lees de regeling en de toelichting op de regeling voor alle voorwaarden en beoordelingscriteria.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Hoeveel kan ik aanvragen?

  • Een projectsubsidie Cultuurmakers aanvragen kan vanaf € 1.500.
  • Voor projecten kan een individu maximaal € 10.000 aanvragen. Voor stichtingen en verenigingen geldt geen maximum.
  • Voor een ontwikkelplan kan een stichting of vereniging maximaal € 10.000 aanvragen.
  • Voor buitenschools cultuureducatie kan een individu maximaal € 10.000 aanvragen. Een stichting of vereniging kan maximaal € 25.000 aanvragen.

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?

Een aanvraag kan doorlopend ingediend worden en alleen via het digitaal platform Mijn AFK. Binnen 13 weken ontvang je de uitslag. Wij zien jouw aanvraag graag tegemoet!

Let op dat je bij de aanvraag de regeling en de toelichting op de regeling hebt gelezen. Deze pagina geeft slechts een korte impressie van de mogelijkheden van wat wel en niet kan. Je kunt de regeling en de toelichting op de regeling downloaden vanaf deze pagina.

Ook handig om erbij te houden is het aanvraagformulier in 5 stappen.

Start de aanvraag - Mijn AFK

Veel gestelde vragen

Alle veel gestelde vragen

Wie werken er mee aan deze regeling?

Paula Roelse
Stafmedewerker Woordkunst, Cultuureducatie & Cultuurmakers

Voor vragen over de meerjarige subsidies kun je contact opnemen met het hoofd binnen je discipline. Heb je vragen over jouw projectaanvraag? Neem dan contact op met een stafmedewerker van jouw (deel)discipline. Zij zijn te vinden op de medewerkerspagina.