Regeling Nachtcultuur

De rijke nachtcultuur van Amsterdam barst uit haar voegen van energie en creativiteit. Het AFK presenteert een aantal nieuwe regelingen voor de Amsterdamse Nachtcultuur. Deze zijn bedoeld om de deelname van jongeren van 18 t/m 27 jaar aan de nacht te vergroten. Het gaat bijvoorbeeld om het maken van nieuw werk, het organiseren van evenementen, het huren van ruimtes en het ontwikkelen van talent. Ben je ouder dan 27 maar richt je je als promotor of organisator op de doelgroep 18 t/m 27 jaar? Ook dan kun je een aanvraag doen. Maak hier een account aan op MijnAFK.

Tegemoetkoming huurkosten werkruimte
Ben je tussen de 18 en 27 jaar en maak je al minstens één jaar als freelancer deel uit van de professionele makerscene in de nachtcultuur? Dan kun je een aanvraag doen voor een tegemoetkoming van € 2.500,- in de huurkosten van een atelier, studio-, repetitie- of montageruimte in de gemeente Amsterdam. Lees hier de regeling makersruimte. Op maandag 22 en dinsdag 23 april opent de aanmelding voor de regeling makersruimte nachtcultuur. Maak een account op MijnAFK en meld je aan. Na dinsdag 23 april sluit het aanmeldformulier. Het bedrag wordt verdeeld op basis van een loting, en dus niet op volgorde van binnenkomst. 

Projectsubsidies voor artistiek werk in de nacht

Update 8 mei 2024: Het maximumaantal pitch plekken voor deze regeling is eerder dan verwacht bereikt. Je kunt nu geen nieuwe aanmelding meer starten.

Is het je deze keer niet gelukt je aan te melden voor een pitch? In het najaar volgt een nieuwe ronde projectsubsidie nachtcultuur. Hou onze socials en website in de gaten.

Voor stichtingen, verenigingen en zelfstandigen is het ook mogelijk een projectaanvraag professionele kunst of cultuurmakers te doen. Ook die zijn open voor de nachtcultuur.


Draag je als maker of organisator bij aan de nachtcultuur door het presenteren of het programmeren/cureren van artistiek werk dat jong publiek in de nacht bereikt en betrekt? Dan kun je een aanvraag doen voor een projectsubsidie van € 5.000,-, € 10.000,- of € 20.000,- Lees hier de regeling projectsubsidies Nachtcultuur. Je kunt een aanvraag indienen van 6 t/m 10 mei. Download hier een voorbeeldbegroting voor jouw project.