Publicaties en verslagen

Beleidsplan 2017-2020

‘Kunst maakt Amsterdam, Amsterdam maakt kunst’ is het credo van het beleidsplan 2017-2020. Aansluitend op de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020 van de gemeente formuleert het AFK in zijn beleidsplan drie uitgangspunten voor de komende kunstenplanperiode. Dit zijn ‘Draagkracht en ruimte voor het onverwachte’, ‘De hele stad’ en ‘Verbinding’.

Download het AFK beleidsplan 2017-2020 ‘Kunst maakt Amsterdam, Amsterdam maakt kunst’.

Het beleidsplan 2017-2020 ‘Kunst maakt Amsterdam, Amsterdam maakt kunst’ is ook gratis verkrijgbaar in printversie. U kunt het aanvragen via secretariaat@afk.nl. Het wordt dan per post toegestuurd.

Jaarverslag 2017

Bekijk hier het Jaaroverzicht 2017. In dit interactieve overzicht blikt het AFK terug op het afgelopen jaar. Naast een overzicht van onze activiteiten en regelingen komen in vier interviews makers en instellingen aan het woord, die elk op eigen wijze hun stempel drukken op de stad. Thema van dit jaaroverzicht is 'Fonds van mogelijkheden'. Naast dit overzicht is er ook een PDF met het bestuursverslag en de financiële jaarverantwoording

Overige jaarverslagen

Download het Jaarverslag 2016
Download het Jaarverslag 2015
Download het Jaarverslag 2014

10 jaar AFK Cultuurverkenners 

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) organiseerde op 18 april 2017 een bijeenkomst rondom het tienjarig jubileum van de AFK Cultuurverkenners. Tijdens interactieve tafeldiscussies stonden de veranderende stad en de functie van de Cultuurverkenner centraal. De bevindingen en conclusies van deze middag zijn gebundeld in een verslag. Download het Cultuurverkenners report

AFK en New York Foundation for the Arts 

In september 2016 organiseerde het AFK twee werksessies over de toekomst van (inter)nationale kunst- en cultuurfinanciering. Eén sessie vond plaats in Amsterdam, de ander tijdens de cultuurmissie in New York in samenwerking met de New York Foundation for the Arts (NYFA). Tijdens de sessies stond de relatie tussen diverse (culturele, etnische en andere) communities en kunstfinanciering centraal. Lees hier het complete report van deze werksessies. 

Cultuurmissie Parijs: Souvenir de Paris 

Tijdens de cultuurmissie van de Nederlandse delegatie aan Parijs onder leiding van minister Ingrid Engelshoven (OCW) en de Amsterdamse wethouder Kunst en Cultuur, Simone Kukenheim, organiseerde het AFK op 9 februari een inspiratiesessie in kunstinstelling Le Bal. Het bezoek bestond uit een rondleiding door directeur en mede-oprichter Le Bal, Diane Dufour, en aansluitend een werklunch. Thema van de sessie was publieksbereik en het binden van nieuwe doelgroepen in een cultureel veranderende stad. In de bijlage vindt u een ‘Souvenir de Paris’, dat een weerslag vormt van de voornaamste thema’s en conclusies tijdens de sessie.