Vierjarige subsidies 2021-2024

► LET OP: Het nieuwe Handboek verantwoording Vierjarige subsidies 2021-2024 en het Controleprotocol zijn beschikbaar via de website. Deze kunnen worden geraadpleegd door vierjarig gesubsidieerde organisaties voor de jaarverantwoording.


Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?
Lees meer >

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?
Lees meer >

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

De regeling Vierjarige subsidies 2021-2024 is voor producerende organisaties (zoals theatergroepen, dansgezelschappen, orkesten en medialabs) en presenterende organisaties (zoals podia, festivals, digitale platforms en presentatie-instellingen beeldende kunst).

Ook debatpodia, erfgoedorganisaties en musea, ontwikkelinstellingen en organisaties voor cultuureducatie kunnen een aanvraag indienen. Voorwaarde voor de regeling is dat organisaties gevestigd zijn in Amsterdam en dat zij minimaal drie jaar in continuïteit actief zijn in de discipline waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Frequently asked questions

All frequently asked questions

Downloads

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

De regeling Vierjarige subsidies 2021-2024 maakt deel uit van het Kunstenplan 2021-2024. Hierin zijn formeel de verschillende vormen van kunstsubsidiëring in de stad vastgelegd. Daarbij van belang zijn de hoofdcriteria die worden toegepast op alle aanvragers in het Kunstenplan: artistiek belang, belang voor de stad, uitvoerbaarheid, diversiteit en inclusie. In het verlengde van de Hoofdlijnen en de beleidsuitgangspunten van het AFK, legt de regeling Vierjarige subsidies daarbij een aantal accenten.

Frequently asked questions

All frequently asked questions

Hoe en wanneer kan ik aanvragen?

Aanvragen voor de periode 2021-2024 was mogelijk van 23 december 2019 tot en met 3 februari 2020. Het is momenteel niet mogelijk om een aanvraag in te dienen binnen de regeling Vierjarige subsidies.

Zoals aangegeven in de Hoofdlijnen kunst en cultuur 2021-2024 is het Actieplan diversiteit en inclusie een instapeis waar aanvragers aan moeten voldoen vóór de aanvraag in behandeling wordt genomen. Deze eis is van toepassing voor alle aanvragers binnen het Kunstenplan.

Als hulpmiddel bij het schrijven van een aanvraag adviseren we gebruik te maken van de Richtlijnen ondernemingsplan Vierjarige subsidies 2021-2024. Daarnaast is er voor alle aanvragers van de vierjarige subsidies 2021-2024 een overzicht van Veelgestelde Vragen. Heb je een vraag over het doen van uw aanvraag of over het vierjarig proces? Kijk vooral op deze pagina.

Frequently asked questions

All frequently asked questions

Wie werken er mee aan deze regeling?

Yvonne Franquinet
Visuele Kunsten & Erfgoed
Kirsten de Graaff
Woordkunst, Cultuureducatie & Cultuurmakers
Johanna Brils
Theater & Dans
Deborah de Vries-Pinas
Muziek & Muziektheater

Voor vragen over de meerjarige subsidies kun je contact opnemen met het hoofd binnen jouw discipline. Heb je vragen over je projectaanvraag? Neem dan contact op met een stafmedewerker van jouw (deel)discipline. Zij zijn te vinden op de medewerkerspagina. Verder zijn er ook adviseurs betrokken binnen deze regeling.