Vierjarige subsidies 2021-2024

 
 

De regeling Vierjarige subsidies 2021-2024 is voor producerende organisaties (zoals theatergroepen, dansgezelschappen, orkesten en medialabs), presenterende organisaties (zoals podia, festivals, digitale platforms en presentatie-instellingen beeldende kunst), debatpodia, erfgoedorganisaties en musea, ontwikkelinstellingen en organisaties voor cultuureducatie, die gevestigd zijn in Amsterdam en die minimaal drie jaar in continuïteit actief zijn in de discipline waarvoor subsidie wordt aangevraagd

De regeling Vierjarige subsidies 2021-2024 maakt deel uit van het Kunstenplan 2021-2024. Hierin zijn formeel de verschillende vormen van kunstsubsidiëring in de stad vastgelegd. Daarbij van belang zijn de hoofdcriteria die worden toegepast op alle aanvragers in het Kunstenplan: artistiek belang, belang voor de stad, uitvoerbaarheid, diversiteit en inclusie. In het verlengde van de Hoofdlijnen en de beleidsuitgangspunten van het AFK, legt de regeling Vierjarige subsidies daarbij een aantal accenten.

Disclaimer
De regeling Vierjarige subsidies 2021-2024 en de toelichting bij de regeling Vierjarige subsidies 2021-2024 zijn onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad.