Spreekuur

Het Spreekuur is er voor aanvragers die niet eerder in aanraking zijn geweest met het AFK. Zo kunnen het fonds en de aanvrager zich op een laagdrempelige manier aan elkaar voorstellen. Tijdens het Spreekuur licht de aanvrager zijn ingestuurde projectplan mondeling toe.

Voor wie

Aanvragers uit alle disciplines die nog niet eerder een bijdrage van het AFK hebben ontvangen. NB: Personen die al eerder - óók namens een organisatie - een bijdrage ontvingen van het AFK, komen NIET in aanmerking voor het Spreekuur. Als er sprake is van een afwijzing, dan kan een aanvrager eenmalig voor een tweede keer deelnemen aan het Spreekuur.

Voor wat

Een aanvraag van maximaal € 5.000 voor een project met als maximale kosten € 10.000, binnen de regeling Professionele Kunst of Cultuurparticipatie. Het Spreekuur geldt NIET voor aanvragen binnen het ontwikkelbudget en programma-aanvragen. Het gesprek duurt 30 minuten, waarin het project kan worden toegelicht en het AFK beslist op korte termijn over de bijdrage.

Wanneer

Het Spreekuur wordt iedere laatste dinsdag van de maand gehouden. Zie het overzicht hieronder voor de data. U kunt zich twee weken voor aanvang van het Spreekuur aanmelden.

Hoe het werkt

U kunt zich uitsluitend per e-mail aanmelden via spreekuur@afk.nl, vanaf 9:00 uur op de hieronder aangegeven aanmelddag. Omdat het Spreekuur een beperkt aantal plaatsen heeft, worden aanmeldingen op volgorde van binnenkomst ingeroosterd. Er zijn in totaal 24 beschikbare plekken voor het Spreekuur. Hiervan zijn 12 plekken voor de discipline Podiumkunsten & Letteren (let op: hier valt ook muziek onder) en 12 plekken voor Beeldende Kunst, Film, Nieuwe Media en Vormgeving. Vermeld in de onderwerpregel de discipline waar uw project onder valt.  

Mijn project is multi-disciplinair

U kiest dan de discipline die het meest van toepassing is op uw project. 

Beperkt aantal plaatsen

Let op: het aantal aanmeldingen voor het Spreekuur is hoog. Een aanmelding biedt dan ook geen garantie voor deelname. Wil je er zeker van zijn dat je aanvraag in behandeling wordt genomen, vraag dan aan via de reguliere procedure.

Aanvangstdatum project 

Let op: tussen het Spreekuur en de opening/première/uitvoering van het project moet minstens een maand zitten.

Spreekuurdata 2017

 

28 maart

14 maart aanmelden

indiendatum formulier: 21 maart

25 april

11 april aanmelden

indiendatum formulier: 18 april

30 mei

16 mei aanmelden

indiendatum formulier: 23 mei

27 juni

13 juni aanmelden

indiendatum formulier: 20 juni

25 juli

11 juli aanmelden

indiendatum formulier: 18 juli

29 augustus

15 augustus aanmelden

indiendatum formulier: 22 augustus

26 september

12 september aanmelden

indiendatum formulier: 19 september

31 oktober

17 oktober aanmelden

indiendatum formulier: 24 oktober

28 november

14 november aanmelden

indiendatum formulier: 21 november

Procedure

Twee weken voor het Spreekuur kun je je aanmelden; dit kan uitsluitend door een e-mail te sturen naar spreekuur@afk.nl. Aanmeldingen die eerder binnenkomen dan twee weken voor het Spreekuur, worden niet in behandeling genomen.

Binnen twee dagen ontvang je een e-mail voor het maken van een afspraak. Als je een afspraak hebt op het Spreekuur, vul je uiterlijk een week van tevoren het aanvraagformulier in. Zie de inleverdata hierboven. Na afloop van het Spreekuur wordt het besluit op korte termijn genomen door de directie van het AFK, die de aanvraag ter advisering kan voorleggen aan een adviseur.

Voorwaarden

• Vanaf 1 september 2013 geldt het Spreekuur alleen voor aanvragers die nog niet eerder een bijdrage van het AFK hebben ontvangen. Ook aanvragers die in het verleden een toekenning hebben ontvangen namens een andere organisatie komen niet in aanmerking voor het Spreekuur.
• Het Spreekuur geldt voor projecten waarbij de totale begroting niet meer dan € 10.000,-bedraagt en de gevraagde bijdrage aan het fonds maximaal € 5.000,- is.
• Het Spreekuur geldt voor alle disciplines binnen de regelingen Professionele Kunst en Cultuurparticipatie. Aanvragen voor programmafinanciering en het ontwikkelbudget komen niet in aanmerking voor het Spreekuur.
• Aanvragers moeten minimaal één week voor het Spreekuur het aanvraagformulier hebben ingezonden aan het AFK.