Veelgestelde vragen Futureproof

 • Waarom gaat het AFK crowdfunden?
  Tien jaar geleden is crowdfundingplatform voordekunst.nl uit het AFK ontstaan om meer private donaties te realiseren voor kunst en cultuur. De Amsterdamse cultuursector  staat nu onder grote druk, dus maakt het AFK gebruik van crowdfunding om meer budget te genereren voor makers.
 • Is dit een taak van het AFK?
  Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit, dynamiek en pluriformiteit van kunst en cultuur in Amsterdam. Er staat momenteel grote druk op beschikbare middelen, dus zet het AFK zich in om budget te verruimen met name voor makers in de stad.
 • Is het werven van private middelen een eenmalige actie?
  Het AFK is momenteel 100% publiek gefinancierd terwijl het aanvragers stimuleert een brede financiersmix na te streven. Het aanboren van een tweede, private financieringsstroom om ook in de toekomst aan haar doelstellingen te kunnen blijven voldoen is het onderzoeken waard. Zo werken we ook aan een futureproof AFK.
 • Hoe wordt mijn donatie besteed?
  Begin september zet het AFK het snelloket 2.0 open. Wij roepen specifiek makers met toekomstgerichte plannen op een projectplan in te dienen. Wij hebben geleerd van het eerste snelloket en zorgen voor een procedure die recht doet aan makers in de stad.
 • Waarom futureproof?
  Hoewel de gevolgen van covid-19 ongetwijfeld nog meer voelbaar gaan worden voor velen, kijkt het AFK vooruit. Juist kunst en cultuur spelen hierbij een essentiële rol. Zonder verbeelding, geen toekomst. 
 • Hoe verhoudt het AFK zich nu tot andere fondsenwervende instellingen?
  Het AFK is een breed stadsfonds voor alle kunstdisciplines. Via het AFK geef je niet aan één maker, maar stimuleer je het hele veld. De privaat geworven middelen worden specifiek onder makers verdeeld. Het AFK positioneert zich tussen platforms waar projecten ondersteund kunnen worden (voordekunst, Mensen Maken Amsterdam (beiden voortgekomen uit het AFK)) en een landelijk mecenaatsfonds als het Prins Bernhard Cultuurfonds. Bij het Cultuurfonds kunnen natuurlijk personen (makers) geen reguliere aanvraag doen.