Gysbreght van Aemstel

January 3, 2017

Eeuwenlang werd de Gysbreght rond nieuwjaarsdag opgevoerd in de Stadsschouwburg. Generaties Amsterdammers maakten er kennis met het verhaal over de ondergang van middeleeuws Amsterdam. Dit jaar is het de eerste keer in 378 jaar dat dit verhaal door een ander medium wordt verbeeld dan door de podiumkunst. Het Gysbreghtmozaïek van Antoon Molkenboer, dat in de Stadsschouwburg hangt, komt tot leven in een nieuwe animatiefilm van Jacqueline Kooter. De film werd ingesproken door Gijs Scholten van Aschat. 

De Gysbreght speelt zich af in middeleeuws Amsterdam, toen de stad nog katholiek was. Vondels stuk begint in het jaar 1300, op het moment dat de stad één jaar belegerd wordt door de Kennemers en de Waterlanders. Gysbreght, Heer van Aemstel, verdedigt zijn stad. Tevergeefs; door list en verraad weet de vijand de stad binnen te dringen. Amsterdam wordt geplunderd en platgebrand. Giysbreght en de zijnen moeten vluchten. Kooter legt ook een link met de actualiteit: vluchten en migratie door oorlogsgeweld is een thema van alle tijden.

3, 6 en 7 januari
Stadsschouwburg Amsterdam