Aanvragen tweejarige subsidies AFK binnen

October 26, 2016

De Regeling tweejarige subsidies, onderdeel van het Kunstenplan 2017-2020, biedt relatief nieuwe kunst- en cultuurorganisaties de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen op zowel artistiek als zakelijk vlak. Initiatieven met bewezen potentie kunnen met behulp van de regeling verder groeien en zich professionaliseren. Op 3 oktober 17:00 sloot de termijn voor deze regeling. In totaal zijn er bij het AFK 41 aanvragen ingediend voor een gemiddeld bedrag van €2.661.139 per jaar. Op 15 februari 2017 maakt het AFK de besluiten over de tweejarige subsidies bekend.  

Aantallen en budget

Voor de Regeling tweejarige subsidies heeft het AFK 41 aanvragen ontvangen voor een gemiddeld bedrag van €2.661.139 per jaar. Het totaal beschikbare subsidiebedrag (subsidieplafond) voor de Regeling tweejarige subsidies is € 1.000.000 per jaar. In totaal is voor de periode 2017-2018 dus € 2.000.000 beschikbaar. Dit budget is fors overtekend: er is ruim 2,5 keer overvraagd. Het budget is verdeeld over twee commissies (Podiumkunsten en Letteren / Visuele kunsten) die elk een subsidieplafond van € 500.000 per jaar hebben. 

Ingediende aanvragen tweejarige subsidies AFK (per kalenderjaar)

 Aantal ingediend gemiddeld gevraagd bedrag per jaar
Podiumkunsten en Letteren30€ 1.925.052
Visuele Kunsten11€ 736.087
Totaal     41     € 2.661.139

 

De komende maanden beoordelen twee adviescommissies van deskundige adviseurs de ontvangen aanvragen. Ze doen dat aan de hand van de criteria in de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur van de gemeente en de Regeling tweejarige subsidies. De Regeling tweejarige subsidies van het AFK maakt deel uit van het Kunstenplan 2017-2020. Lees alles over de tweejarige subsidies en bekijk de veelgestelde vragen tweejarige subsidies.