AFK inspiratiesessie tijdens cultuurmissie Parijs

February 6, 2018

Het AFK sluit zich aan bij de delegatie van Amsterdamse kunstinstellingen, die van 7 tot 9 februari op kunst- en cultuurmissie zijn in Parijs. De missie vindt plaats onder leiding van minister Ingrid Engelshoven (OCW) en de Amsterdamse wethouder Kunst en Cultuur, Simone Kukkenheim. Als onderdeel van deze missie organiseert het AFK op vrijdag 9 februari een werkbezoek annex inspiratiesessie, die plaatsvindt in het onafhankelijk platform voor beeldcultuur Le Bal. Tijdens deze sessie staat het thema publieksbereik centraal, in relatie tot nieuwe doelgroepen in de cultureel veranderende stad.

Tafeldiscussies rond publieksbereik

Eén van de doelen van de Amsterdamse cultuurmissie is kennisdeling: om elkaar te inspireren en van elkaar te leren op grootstedelijk niveau, naast het uitwisselen van ‘best practices’. Hoe kunnen we van elkaar leren om verbindingen met (nieuw) publiek te maken, hen te engageren en duurzaam te binden? Hierover gaan Diane Dufour (mede-oprichter en directeur van Le Bal), Alexandra Baudelot (directeur Les Laboratoires d’Aubervilliers) en Kai van Hasselt (adviseur stedelijke strategie en culturele intelligentie) met de deelnemers in gesprek.

Over Le Bal

Le Bal is een onafhankelijk platform waar ruimte is voor expositie, publicaties, educatie en reflectie. Hedendaags beeld wordt er gepresenteerd in alle mogelijke vormen: fotografie, video, film en nieuwe media. Le Bal, gelegen in een decentrale Parijse wijk, heeft zichzelf de afgelopen jaren definitief op de kaart gezet als centrum voor kritische beschouwing van de beeldcultuur. Met het op avontuurlijke wijze exposeren van hoogdrempelig werk en een uitgekiend cultuureducatief aanbod weten zij een breed en jong publiek te bereiken voor hun activiteiten.

Over Laboratoirs d’Aubervilliers

Naast Diane Dufour van Le Bal, is Alexandra Baudelot van kunstinstelling Les Laboratoires d’Aubervilliers één van de gespreksleiders. Vanuit de oorspronkelijk communistische, verkleurde voorstad Aubervilliers begeeft de instelling zich met zijn tentoonstellingen en publicaties op het kruispunt tussen podiumkunsten en beeldende kunst. Les Laboratoires wil resoluut in de lokale context werken, maar positioneert zich nadrukkelijk niet als sociaal-maatschappelijke culturele instelling.

Deze samenwerking is tot stand gekomen voor de kunst- en cultuurmissie van Amsterdam naar Parijs. Doel van deze missie is om Parijs kennis te laten maken met de Amsterdamse kunst en cultuur en vice versa, én om nieuwe samenwerkingen tussen culturele instellingen te bevorderen. Met de missie wordt daarnaast aandacht gegeven aan de unieke culturele samenwerking tussen Amsterdam en Parijs in 2018-2019. Het bezoek is een initiatief van de Mairie de Paris en de gemeente Amsterdam, ondersteund door de Nederlandse ambassade in Parijs en in samenwerking met het ministerie van OCW.