AFK Uitgelicht: DEGASTEN (Jaarverslag 2016)

June 27, 2017

Het jaarverslag van het Amsterdams Fonds voor de Kunst staat dit jaar in het teken van ‘Bouwen aan talent in de stad’. Voor het AFK stond het afgelopen jaar meer dan ooit in het teken van ontwikkeling. Nieuwe aanwas, doorstroming en groei van talent zijn essentiële voorwaarden voor een gezond kunstklimaat, omdat zij zorgen voor aansluiting bij de actuele samenleving. Talentontwikkeling kent vele verschijningsvormen, zoals de zes voorbeelden van aanvragers in dit jaarverslag aantonen. Vandaag het woord aan; Farnoosh Farnia, zakelijk leider van DEGASTEN

Groeien van talent

Ze kan zo een lijst met jongeren opsommen van wie ze het talent verbluffend snel zag groeien. “Maar één van hen wil ik speciaal uitlichten”, zegt Farnoosh Farnia, zakelijk leider van jongerentheatergroep en talentontwikkelingstraject DEGASTEN. “Emmanuel, een Ghanese Amsterdammer, die in 2010 bij ons kwam trainen. Een lieve en wat stille jongen, van wie we al snel merkten dat hij vreselijk goed in percussie was, omdat hij dat in de Ghanese kerk altijd speelde. Het kostte twee jaar om zijn ouders ervan te overtuigen dat hij de acteerwereld in móest. Inmiddels zit hij in zijn derde jaar van de Toneelacademie Maastricht. Hij gebruikt echt zijn roots in zijn acteerwerk: zijn muzikaliteit, zijn verhalen, geloof en lichaam. Dat maakt hem tot een bijzondere performer.”

"Je maakt pas echt theater als het schuurt"

Die originaliteit probeert DEGASTEN te ontwikkelen bij alle zeventig jongeren die ze jaarlijks trainen door middel van theater. Farnia: “Theater moet de stem van de maatschappij zijn en je maakt pas echt theater als het schuurt. Dat schuren gebruiken wij in onze trainingen. Als je mensen met verschillende leeftijden, culturen, sociale bagage en religies bij elkaar zet, zie je pas dat je eigen overtuigingen niet vanzelfsprekend zijn. In die gesprekken leer je wie je bent, waarom je vindt wat je vindt en hoe je dat kunt uiten.” DEGASTEN levert niet alleen sterke, zelfverzekerde jongeren op, maar ook kwalitatief jongerentheater. “Juist met jongeren kun je vernieuwend theater maken. Zij denken al interdisciplinair. De voorstellingen moeten ook retegoed zijn om het publiek te raken en om nieuwe jongeren voor talentontwikkeling te interesseren.”

Awake

De voorstelling Awake, die ze in 2016 maakten, ging over slapeloosheid. “We kwamen er al snel achter dat jongeren zoveel wakker blijven omdat ze op sociale media constant online beschikbaar zijn voor elkaar. We hebben een onderzoek gedaan waarin iedereen 36 uur wakker moest blijven. Veel jongeren worden heel fragiel, kwetsbaar en open als ze niet kunnen slapen. Uiteindelijk gaat de voorstelling meer over dromen en kwetsbaarheid dan over slapeloosheid.”

Over DEGASTEN

Jongerentheatergroep en talentontwikkelingstraject DEGASTEN ontving in 2016 van het AFK projectsubsidie voor de voorstelling Awake en voor het talentontwikkelingsprogramma van de organisatie. Vanaf 2017 ontvangt DEGASTEN structurele ondersteuning vanuit de regeling Vierjarige subsidies. De organisatie wil jongeren tussen de 12 en 25 jaar de kans geven om zich op theatergebied te ontwikkelen en spant zich in om vooral jongeren te benaderen en te begeleiden die normaliter weinig kansen krijgen hun talent te ontwikkelen. DEGASTEN wil gedurfd en vernieuwend jongerentheater laten zien, waarin de talenten van jongeren maximaal worden benut.

Interview: Hotel Content | Beeld: Annegien van Doorn | Bekijk het Jaarverslag 2016.