AFK presenteert Beleidsplan 2017-2020

January 10, 2017

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in Pakhuis de Zwijger heeft het AFK zijn Beleidsplan 2017-2020 gepresenteerd. ‘Kunst maakt Amsterdam, Amsterdam maakt kunst’ is het credo van dit beleidsplan waarin het AFK vooruitblikt op de komende vier jaar. Het beleidsplan geeft antwoord op vragen als: Welke accenten legt het AFK in de uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid? Hoe geeft het fonds vorm aan zijn nieuwe rol in het Amsterdamse culturele veld?

Kunst maakt Amsterdam

Kunst maakt Amsterdam: mooi, eigenzinnig, slim, kleurrijk, vrijzinnig, boeiend, bruisend, open, prikkelend, vernieuwend én van iedereen. Het AFK investeert in kunst die de stad op al deze en nog veel méér manieren verrijkt. We doen dit door subsidies te verstrekken aan kunstenaars en culturele instellingen - zowel incidenteel als meerjarig – en door innovatie aan te jagen en samenwerking te stimuleren.

Beleidsuitgangspunten

Namens de gemeente Amsterdam investeert het AFK in draagkrachtige, wendbare organisaties, in de doorstroom van talent, in zakelijk leiderschap en de kwaliteit van het middenveld. Daarnaast zetten we in op sociale duurzaamheid en culturele diversiteit binnen de vele culturele organisaties die de stad rijk is.

Aansluitend op de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020 van de gemeente formuleert het AFK in zijn beleidsplan drie uitgangspunten voor de komende kunstenplanperiode. Dit zijn ‘Draagkracht en ruimte voor het onverwachte’, ‘De hele stad’ en ‘Verbinding’. Deze drie uitganspunten vormen de basis voor de accenten die de komende jaren worden gelegd en komen tot uiting in criteria, nieuwe regelingen, aanpassingen van oude regelingen en de keuze voor bijzondere activiteiten.

Download het beleidsplan

Download hier het AFK beleidsplan 2017-2020 ‘Kunst maakt Amsterdam, Amsterdam maakt kunst’. Wilt u liever een geprint exemplaar ontvangen? Laat het ons weten via: secretariaat@afk.nl