AFK Uitgelicht - Buurtmuziekschool

Buurtmuziekschool (Stichting ACCU)
Buurtmuziekschool (Stichting ACCU)
May 2, 2016

Als grootstedelijk kunstfonds gelooft het AFK in een beleid dat het hele Amsterdamse ecosysteem stimuleert en kunst zichtbaar maakt over de hele stad. In het Jaarverslag 2015 worden smaakmakers binnen de wijken geïnterviewd. Het laat vanuit verschillende stadsgebieden zien hoe cultuur het leven in de stad kleur geeft en iets los kan maken. Vandaag het woord aan; Jos Zandvliet, artistiek leider stichting ACCU en Buurtmuziekschool en Denzel, leerling Buurtmuziekschool.

Kunst als aanjager van verbinding

Als Jos Zandvliet praat, kan hij zijn enthousiasme nauwelijks bedwingen. Denzel, de jonge pupil van de Buurtmuziekschool in de Indische buurt, zit er schuchter bij. Tot hij op aandringen van Jos vertelt wat er gebeurde toen hij zijn eufonium meenam naar school. “De juf stond heel verbaasd te kijken”, vertelt Denzel. Hij wijst naar het blaasinstrument dat naast hem op de stoel staat. “Iedereen in de klas was verrast dat ik muziek maakte.” Jos vult aan: “Het praktijkcollege belde ons meteen op. ‘Zouden er niet nog meer leerlingen van de school muziekles kunnen krijgen?’, vroeg de lerares.”

Jos zat vroeger bij Dogtroep, maar is nu één van de drijvende krachten achter stichting ACCU en de Buurtmuziekschool. Hier volgt Denzel muziekles, samen met andere jongeren die, veelal door sociaal-economische omstandigheden, nauwelijks toegang tot muziekles hebben. “Wij hebben echt een missie in de buurt”, zegt Jos. “Kunst is voor ons de aanjager in de wijkopbouw. Wij proberen met muziekles en andere culturele projecten zoveel mogelijk mensen te verbinden.” Dat lukt volgens Jos goed, omdat ACCU de sociale kaart van Amsterdam Oost zo goed kent en samenwerkt met studenten van bijvoorbeeld het conservatorium.

Voelsprieten in de wijk

“Denzels vrienden Galli en Navi wonen in de Dapperbuurt”, zegt Jos. “Aardige jongens, maar ze vonden het onveilig op straat, met als gevolg dat ze de hele dag achter de tv zaten en niet veel fut hadden.” Doordat Jos via ACCU voelsprieten in de hele wijk heeft, kwam hij met hen in contact. Om Galli en Navi weer een beetje onder de mensen te krijgen, haalde Jos ze over om muziekles te volgen. Zo kwamen ze bij de Buurtmuziekschool terecht. Door hun vriendschap met Denzel, kwam hij ook mee. “Daarvoor speelde ik geen muziek”, zegt hij. “Maar zij kenden de Buurtmuziekschool al, en daardoor speel ik nu ook een instrument.”

“Met de Sint Maarten-optocht in Oost liep Denzel op straat te toeteren met de rest van de band”, vult Jos aan. “En met Kerstnacht speelde hij mee op de Nieuwmarkt. We brengen fantastische energie op straat. Als je dat hoort, voel je gewoon dat het werkt; kunst als verbindende factor in de samenleving.”

Buurtmuziekschool - Fonds voor Oost (Stichting ACCU)

Fonds voor Oost ondersteunt buurtinitiatieven die een bijdrage leveren aan een mooiere, kleurrijke, meer leefbare buurt. De nadruk ligt op de actieve betrokkenheid van bewoners en het verhogen van saamhorigheid. Hiervoor werft en verdeelt Fonds voor Oost lokaal financiële middelen, de aanvragen worden beoordeeld door een buurtcommissie. In 2015 heeft Fonds voor Oost 70 aanvragen ontvangen, 31 projecten ondersteund, en €59.595 verdeeld. Het AFK is betrokken bij Fonds voor Oost als financier en was samen met het Prins Bernard Cultuurfonds en Ymere mede-oprichter van dit eerste lokale fonds in de stad. Omdat het belangrijk is dat kinderen in aanraking komen met muziek heeft Fonds voor Oost in 2015 de Buurtmuziekschool ondersteund bij de aanschaf van de instrumenten.