Besluiten 2e ronde regeling Ontwikkeling 2021-2024 AFK bekend

Voorstelling Bims van Lost Project
Voorstelling Bims van Lost Project

Dertien jonge organisaties krijgen een subsidie in de tweede ronde van de regeling Ontwikkeling 2021-2024 van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Het AFK ontving in deze ronde 21 aanvragen, vier aanvragen zijn na inhoudelijke beoordeling afgewezen en vier aanvragen zijn afgewezen wegens ontoereikend budget. In totaal is voor € 1.513.035 per jaar aangevraagd door jonge aanvragers en kon binnen het beschikbare budget voor € 980.808 per jaar worden toegekend. Er is één aanvraag met een toekenning voor één jaar, de andere toekenningen zijn voor twee jaar.

Het doel van de regeling Ontwikkeling 2021-24 is om jonge organisaties die relatief kort bestaan (2 tot 6 jaar) te versterken en te ondersteunen op artistiek of zakelijk vlak, of in publieksbereik. Veel jonge organisaties werken met en voor makers en zzp’ers. Daarom is het budget voor deze ronde opgehoogd vanuit het corona-steunplan van de gemeente Amsterdam voor de culturele sector.

Bekijk de besluiten

Bekijk hier alle besluiten ten aanzien van de regeling Ontwikkeling 2021-2024.

Overstap van projectmatig naar meerjarig werken

Ondersteunde organisaties komen uit alle stadsdelen en tonen hun werk ook in alle stadsdelen, vaak zie je dat nieuwe initiatieven zich aan de randen van de stad ontwikkelen. Van de in totaal 21 organisaties die het AFK nu via de eerste en tweede ronde van de regeling Ontwikkeling ondersteunt, bevinden zich er 10 in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Zo ontvangen bijvoorbeeld filmtheater Oxville in Nieuw-West, Well Made Productions in stadsdeel Noord en storytelling collectief Lost Project in Zuidoost een tweejarige subsidie. Veel van de organisaties zijn van en voor makers, gericht op productie en ontwikkeling, zoals ook het Pianoduo Festival, BAU en Theatergezelschap Bloos.

We zien dat de regeling organisaties helpt om de overstap van projectmatig naar meerjarig werken te maken. Zo draagt de regeling bij aan het op orde brengen van de zakelijke kant van hun organisatie, kunnen ze met de middelen extra menskracht aantrekken of door meer uitgekiende marketing nieuwe publieksgroepen aantrekken. Dat dat werkt, bleek ook bij de behandeling van de vierjarige regeling 2021-2024 van het AFK: daar stroomden 10 nieuwe organisaties in, die de periode ervoor een tweejarige subsidie van het AFK ontvingen. In de Inleiding lees je meer over de resultaten tot nu toe.

Aanvragen derde aanvraagronde

In oktober 2022 opent het AFK de derde aanvraagronde van de regeling Ontwikkeling 2021-2024 voor jonge organisaties, voor de subsidieperiode vanaf 2023. Deze regeling wordt tijdig gepubliceerd op de website van het AFK. De verwachting is dat in de geactualiseerde regeling inhoudelijk weinig verandert.

De procedure voor de groep positief beoordeelde maar niet-gehonoreerde vierjarige aanvragers  in deOntwikkelingsregeling loopt nog. Zodra alle besluiten voor deze tweede groep bekend zijn, publiceren we deze op de website van het AFK.

Wil je op de hoogte blijven?

Abonneer je hier op de AFK Nieuwsbrief. Op de webpagina van de regeling [HYPERLINK] vind je meer informatie over de regeling Ontwikkeling.