Corona Update #7

Op 14 december j.l. heeft het kabinet een uitbreiding van de bestaande coronamaatregelen aangekondigd. Er geldt vanaf dinsdag 15 december een zware lockdown voor heel Nederland tot en met 19 januari 2021. Deze zeer strenge maatregelen zijn het gevolg van het oplopend aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames.

Belangrijkste aanpassingen

Niet-essentiële winkels, musea en bioscopen gaan tot en met 19 januari dicht. Alleen drogisterijen en supermarkten, bakkers, slagers en andere winkels en markten die voedsel verkopen, blijven open. De horeca blijft gesloten, maar restaurants mogen openblijven voor afhalen en bezorgen.

Wat blijft er mogelijk:

> Live streaming van voorstellingen
> Repetities
> Op- en afbouw van tentoonstellingen
> Filmopnames binnen de nu geldende regels
> Koorzang door professionals en onder de twaalf jaar.

Financiële steun en aanvullende maatregelen

Op landelijk en gemeentelijk niveau zijn diverse noodmaatregelen getroffen voor werkenden en werkgevers – ook voor (culturele) organisaties en zzp-ers/makers. Lees meer informatie over de verschillende noodmaatregelen op de website van de gemeente. Begin 2021 komt het college van B&W met een uitgebreid herstelplan voor de Amsterdamse cultuursector.

Coronamaatregelen en het AFK

Om de sector zo goed mogelijk te ondersteunen in deze moeilijke periode gaat het AFK zo coulant als mogelijk om met alle wijzigingen die voortvloeien uit de actuele omstandigheden.
Voor aanvragers van projectsubsidies bij het AFK is een aparte pagina opgesteld met vragen en antwoorden over projectvoortgang, de al dan niet aangepaste vorm van een (lopend) kunstproject en het doorgeven van wijzigingen. Kijk bij de Veelgestelde vragen AFK projectsubsidies & gevolgen maatregelen COVID-19.