Laurien Saraber adjunct-directeur AFK

Foto: Coco Duivenvoorde
Foto: Coco Duivenvoorde
January 28, 2016

Per 1 februari wordt Laurien Saraber adjunct-directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Saraber is sinds juni 2015 Kwartiermaker Meerjarige subsidies bij het fonds. Als kwartiermaker gaf Saraber mede vorm aan de nieuwe regelingen, het beleid en het adviesproces voor de meerjarige subsidies die het AFK vanaf 2017 voor het eerst verstrekt.

In de functie van adjunct-directeur stuurt Laurien Saraber de advisering en uitvoering van alle meerjarige en eenmalige subsidies aan. Daarnaast draagt Saraber actief bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van het fonds, onder meer bij de totstandkoming van het AFK Beleidsplan 2017-2020. Het AFK verdeelt vanaf komend jaar 31,5 miljoen euro subsidie per jaar onder culturele organisaties en kunstenaars in de stad; nu is dat 7,6 miljoen per jaar. Met ruim zeven jaar ervaring bij het Fonds Podiumkunsten en diverse advies- en bestuursfuncties binnen de kunstsector heeft Saraber een bewezen staat van dienst. Volgens directeur Clayde Menso is haar benoeming dan ook een logische stap: 'Met haar kennis van de sector, haar beleidsmatige ervaring en energieke persoonlijkheid is zij de aangewezen persoon om het AFK in de komende periode mede uit te bouwen.'

Over Laurien Saraber

Laurien Saraber (1969) werkte tot aan haar overstap naar het AFK bij het Fonds Podiumkunsten als Hoofd Beleid & Ontwikkeling. Eerder werkte Saraber als zelfstandige voor podia, gezelschappen, kunstvakopleidingen en fondsen vanuit haar eigen onderzoeks- en adviespraktijk. Ze was lid en secretaris van de Commissie d’Ancona, die het rapport Uit! (2006) publiceerde over de toekomst van het podiumkunstenbestel. Naast het schrijven van artikelen over kunst, beleid en culturele diversiteit bekleedde Saraber diverse advies- en bestuursfuncties in de culturele sector.

Over het AFK

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) investeert in kunst die het leven in de hele stad verrijkt. Het AFK verstrekt financiële bijdragen aan professionele kunst en amateurs, ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit, binnen alle disciplines en in alle stadsdelen. Naast de huidige incidentele kunstfinanciering verstrekt het AFK vanaf 2017 meerjarige subsidies binnen het Kunstenplan 2017-2020.