Fonds voor Oost breidt uit naar Noord, Nieuw-West en Zuidoost

April 25, 2018

Fonds voor Oost zet zich met donaties van buren en ondernemers in voor een mooiere, groenere, veiligere, kleurrijkere en schonere buurt. Dit jaar breidt het fonds uit naar drie nieuwe stadsdelen: Ook Noord, Nieuw-West en Zuidoost krijgen onder de gezamenlijke noemer ‘Mensen Maken Amsterdam’ allen een eigen fonds. Als founding partner van Fonds voor Oost is het AFK heel blij dat er zo in nog meer stadsdelen een verschil kan worden gemaakt.  

Bottom-up financiering

Fonds voor Oost draait om bottom-up financiering van buurtprojecten. Inkomsten komen hier uit donaties van buren en ondernemers, en bijdragen van fondsen en bedrijven. Bewoners kiezen zelf waar de budgetten terecht komen. Zo is de impact en de betrokkenheid in de buurt maximaal. Buurtbewoners gaan vervolgens samen theater maken, musiceren, tuinieren, koken of kamperen in het park.

Projecten als deze zijn vaak nog te pril voor reguliere fondsen, maar zijn wél van betekenis voor hun buurt en voor de stad. Met meer dan 100 gerealiseerde projecten in Oost volgt nu de uitbreiding naar Noord, Nieuw-West en Zuidoost.

Mensen maken Amsterdam en MAEX

Met de uitbreiding van de buurtfondsen wordt het steeds belangrijker om de impact van de activiteiten op de stadsdelen meetbaar te maken. Onder de gemeenschappelijke noemer Mensen maken Amsterdam, gaan de buurtfondsen een samenwerking aan met MAEX, de maatschappelijke beurs van Nederland. Doel van de samenwerking is om de inzet van burgers in kaart te brengen, zoals de uren die vrijwilligers in de projecten steken en hoeveel mensen ermee bereikt worden.

Met het succes in Oost en de komst van het MAEX platform scharen gemeente Amsterdam en een tiental vermogensfondsen zich achter deze nieuwe impuls. Op 26 april wordt de samenwerking officieel gelanceerd in het Compagnietheater.

AFK & Fonds voor Oost

In 2014 kwam, naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van VVD-raadslid Marja Ruigrok, het Fonds voor Oost tot stand. Het AFK is samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds en Ymere betrokken bij de oprichting van Fonds voor Oost. Het fonds sluit aan bij de trend dat Amsterdammers meer verantwoordelijkheid willen nemen om de leefbaarheid in hun stad, buurt en wijk te vergroten. Fonds voor Oost maakt het mogelijk om actief een bijdrage te leveren aan de eigen buurt. Het is een fonds voor én door de buurtbewoners.