Gemeente maakt extra steun cultuursector bekend

May 8, 2020

Op 8 mei heeft de gemeente bekend gemaakt dat het college van B en W 17 miljoen euro vrijmaakt uit de gemeentelijke noodkas, als aanvullende steun voor de culturele sector. Het budget komt ten goede aan culturele organisaties in het Kunstenplan. Het betreft zowel de Amsterdamse Bis als AFK gefinancierde instellingen.  

De gemeentelijke steunmaatregel wordt in twee fases uitgevoerd. In de eerste fase worden vanuit het gestelde budget extra gelden uitgekeerd aan de huidige Amsterdamse Bis instellingen en de 11 grootste AFK Kunstenplan-instellingen. De tweede fase vindt in augustus 2020 plaats, na de besluitvorming rond de vierjarige subsidies 2021-2024. Deze omvat, naast de functies in de Amsterdamse Bis, de overige AFK organisaties welke voor de periode 2021-2024 zijn toegekend.

Het gemeentelijke besluit over de steunmaatregel voor kunst- en cultuurinstellingen in Amsterdam is toegelicht in deze Raadsbrief van 8 mei, als ook de bijlage bij deze raadsbrief. De bijlage bij de raadsbrief geeft een geactualiseerde analyse van de financiële gegevens van de kunst- en cultuurinstellingen in Amsterdam, waaronder een weergave van de liquiditeitsproblemen en de verliezen op basis van sluiting door coronamaatregelen tot 1 juli.

In de Raadsbrief wordt de keuze voor de toe te kennen extra steun van 17 miljoen uit de noodkas – in twee fases - verder toegelicht. In de eerste fase betreffen dit de huidige Amsterdam Bis-instellingen en de 11 grootste Kunstenplan-instellingen bij het AFK, te weten:

Cinekid
de Appel
Amsterdams Filmhuis / Rialto
Kleine Komedie
Melkweg
Museum Het Rembrandthuis
Museum Ons' Lieve Heer op Solder
Stichting Orkater
Theater Bellevue
Theater De Krakeling
Verzetsmuseum Amsterdam

Het AFK blijft zich onverminderd inzetten voor de hele sector. Daarom vinden we het van groot belang dat de gemeente – naast de bovengenoemde maatregel vanuit de noodkas -  werkt aan extra steun voor organisaties die projectsubsidies ontvangen vanuit het AFK, als ook aan de Amsterdamse Broedplaatsen. Lees hier het persbericht van de gemeente over de extra steun voor de cultuursector.