Kunst voor de hele stad - reactie op Advies Kunstraad Kunstenplan 2017-2020

June 20, 2016

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft met belangstelling kennis genomen van het Advies ter voorbereiding van het Amsterdamse Kunstenplan 2017-2020, zoals gepresenteerd door de Amsterdamse Kunstraad op 15 juni jongstleden. Binnen het Kunstenplan vormt een beperkt aantal instellingen de Amsterdamse Basisinfrastructuur (A-Bis), die rechtstreeks door de gemeente wordt ondersteund. Het overige deel van het Amsterdamse culturele leven kan voor verschillende vormen van financiering bij het AFK terecht. Naast de adviezen over de A-Bis, vraagt de Kunstraad met zijn advies aandacht voor diverse beleidsthema’s - waaronder het belang van het investeren in de wijken.

Aandacht voor de wijken

De zichtbaarheid van kunst over de hele stad is een belangrijk thema voor het AFK, dat als grootstedelijk kunstfonds gelooft in een beleid dat alle facetten van het veelzijdige Amsterdamse kunstenveld stimuleert. Zo besteedt het AFK in het Jaarverslag 2015 ruim aandacht aan de smaakmakers binnen de wijken, en laat het vanuit de verschillende stadsgebieden zien hoe cultuur het leven in de stad kleur geeft. Het fonds is dan ook zeer te spreken over de aandacht die de Kunstraad  in het advies besteedt aan een goede spreiding van cultuuraanbod over de gehele stad.

Publieksverbreding

Met het brede palet van instrumenten bij het AFK - van spreekuren tot de inzet van cultuurverkenners, als ook de samenstelling van de adviseurspool - zet het fonds zich in voor een divers aanbod dat aansluiting vindt bij een even zo gevarieerd Amsterdams publiek. Dat de Kunstraad voor verbreding van het cultureel publiek het belang van relevant aanbod onderkent en een stadsbreed publieksonderzoek wil doen naar de samenstelling van het potentiële kunstpubliek, juichen wij van harte toe. Het fonds ziet uit naar de resultaten.  

Indexatie van subsidies & integraal kunstenplan

Het AFK onderschrijft het dringende beroep dat de Kunstraad doet op het gemeentebestuur om de subsidies in het kunstenplan van 2017 weer te indexeren. Ook het AFK ziet dat een substantiële groep organisaties in de stad het moeilijk heeft vanwege stijgende salaris-, huisvestings- en andere vaste kosten, bij een gelijkblijvend subsidiebudget. Tegelijkertijd blijft het ambitieniveau van instellingen vaak onverminderd hoog. Het is een van de gespreksonderwerpen die ter tafel zijn gekomen tijdens de frequente uitwisseling van informatie tussen Kunstraad en AFK. Het fonds heeft deze wisselwerking  als waardevol en constructief ervaren.     

Lees ‘Zo mooi anders’, Advies van de Kunstraad ter voorbereiding van het Amsterdamse Kunstenplan 2017-2020.

Op 1 augustus 2016 maakt het AFK de besluiten over de Vierjarige subsidies bekend, als onderdeel van het Kunstenplan 2017-2020.