Nieuwe Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans voor Amsterdamse makers

Nieuwe Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans voor Amsterdamse makers
Nieuwe Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans voor Amsterdamse makers
September 3, 2015

Freelance dansprofessionals ondersteunen in de uitoefening van hun beroepspraktijk. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans die is opgezet vanuit de Gemeente Amsterdam in samenwerking met het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en Cultuur+Ondernemen. Choreografen en dansers die vanuit hun professionele beroepspraktijk een aantoonbare relatie met de stad hebben, kunnen vanaf komende maand een aanvraag indienen.

Tegemoetkoming in huurkosten

De Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans (SED) is bestemd voor freelance dansprofessionals in Amsterdam, die een woon- en/of werkrelatie hebben met de stad. De regeling komt tegemoet in de huurkosten voor repetitie- en montageruimtes die worden ingezet door freelance dansers en choreografen voor onderzoek, repetitie en montage. Ook de huurruimtes moeten zich in de gemeente Amsterdam bevinden. De reƫle huurkosten worden vergoed, met als maximum bedrag EUR 3.000,- per freelancer.

Aanvragen

Vanaf 15 oktober 2015 is het elk jaar mogelijk voor freelance dansprofessionals om een aanvraag te doen voor deze stimuleringsregeling. Om in aanmerking te komen voor de SED dienen aanvragers een professionele beroepspraktijk te hebben als freelance danser of choreograaf. Dit wordt vastgesteld met de beroepsmatigheidstoets.

Beroepsmatigheidstoets

Een belangrijke voorwaarde voor aanvragen voor de SED is een positieve beroepsmatigheidstoets. Je kunt al een beroepsmatigheidstoets indienen als je voornemens bent om van de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans gebruik te maken. Deze toets is vanaf vandaag beschikbaar via Cultuur-Ondernemen. Voor aanvullende vragen over de regeling kunt u ook op deze website terecht.

Wanneer de toets positief is beoordeeld, is deze geldig gedurende de vierjarige looptijd van de stimuleringsregeling. Hier hoeft geen concrete subsidieaanvraag aan gekoppeld te zijn. Als je in bezit bent van een positieve beroepsmatigheidstoets, kan de aanvraag voor de stimuleringsregeling bovendien sneller worden afgehandeld.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 13 oktober vindt er van 10.30-12.00 uur een informatiebijeenkomst plaats over de stimuleringsregeling bij Cultuur+Ondernemen. Meld je uiterlijk 8 oktober hiervoor aan bij Theo van Adrichem via theo@cultuur-ondernemen.nl.