Oproep: Documentaire foto-opdrachten Amsterdam 2016

Oproep: Documentaire foto-opdrachten Amsterdam 2016
Oproep: Documentaire foto-opdrachten Amsterdam 2016
March 11, 2016

Sinds 1972 laten het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en het Stadsarchief consequent en op artistiek niveau de stad, de bewoners en allerlei stedelijke fenomenen vastleggen. Jaarlijks worden drie projecten met ieder circa €10.000 gesubsidieerd. Fotografen worden uitgenodigd om vóór 9 mei a.s. voor 9 uur plannen in te sturen voor de foto-opdrachten Amsterdam 2016.

Oproep

Fotografen worden uitgenodigd om vóór 9 mei a.s. 9 uur plannen in te sturen voor een fotografisch project over Amsterdam. De projectopzet kenmerkt zich door professionaliteit en originaliteit en omvat een korte inhoudelijke beschrijving, een (voorlopig) plan van uitvoering, een begroting en een curriculum vitae (indien per post allen in vijfvoud).

De projectopzet kan per mail (in PDF of MS-Word) of per post worden opgestuurd naar: Stadsarchief Amsterdam T.a.v. mw. J. Beringen, Postbus 51140, 1007 EC Amsterdam, j.beringen@amsterdam.nl

Voor inlichtingen: mw. E. Grabowsky, e.grabowsky@amsterdam.nl; 020-2511743)

Uiterlijk 15 juli 2016 zullen de geselecteerde fotografen bekend worden gemaakt. Voor de collecties van de (historische) foto-opdrachten kijkt u hier en hier.

AFK & Stadsarchief Amsterdam

Sinds 1972 laten het AFK en het Stadsarchief consequent en op artistiek niveau de stad, de bewoners en allerlei stedelijke fenomenen vastleggen: fotografie als maatschappelijk betekenisvol medium om het tijdsbeeld op te tekenen. Vanaf 2005 zijn het Stadsarchief en het AFK gezamenlijk verantwoordelijk voor deze opdrachten. Jaarlijks worden drie projecten met ieder circa € 10.000 gesubsidieerd. De resultaten (drie series van ieder circa twintig afdrukken) worden toegevoegd aan de rijke collectie Documentaire Foto-opdrachten van het Stadsarchief ↗. Deze collectie, te zien in de beeldbank van het Stadsarchief, omvat inmiddels meer dan 200 opdrachten (meer dan 6000 opnames).